December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

A képzésért felelős szervezeti egység: Tanárképző és Digitális Tanulás Központ
Igazgató: Dr. Bodnár Éva, egyetemi docens
Kapcsolattartó: Jávorffy-Lázok Alexandra, alexandra.javorffy-lazok@uni-corvinus.hu

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Közoktatási vezető és szakvizsgázott pedagógus
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

A képzés célja, hogy felkészítse a végzett hallgatókat a köznevelési rendszer intézményeiben vezetői feladatok ellátására. Ehhez olyan korszerű, elméletileg megalapozott, egyben gyakorlatorientált vezetés- és szervezetelméleti, vezetéspszichológiai, oktatás-rendszertani, tervezési, irányítási, gazdaságtani, jogi szakismeretek mellett a vezetői képességek kialakítását célzó szakmai gyakorlati ismereteket biztosítunk, felkészítve az iskolaigazgatói és egyéb köznevelési, vezetői, valamint az oktatásirányítással összefüggő szakértői feladatok ellátására.

A felvétel feltételei:
Felsőfokú végzettség

  • Tanári mesterképzési szakon, korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon szerzett végzettség
  • Legalább 3 év tanítási gyakorlat

A képzés ideje: 4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Önköltség díja (félév): 150.000 Ft

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzés
Képzés helyszíne: BCE-TK, Budapest
Munkarend: levelező
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kb 5 hétvége: péntek, szombat.

Számonkérés módja:
A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy, tantárgyi vizsga vagy szigorlat zárja. Sikeres teljesítésükkel a hallgatók záróvizsgát tesznek, amely tartalmazza a tanulmányi időszak utolsó részében készítendő záródolgozat megvédését is.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A képzés tantervi követelmények teljesítése.

A közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak tantervi és órarendi információit lásd a Tanárképző és Digitális Tanulás Központ honlapján Hallgatóknak fül alatt.

A jelentkezés módja és feltételei:
Interneten a következő oldalon és 1q2w3e4r jelszóval: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=57788

A csatolandó dokumentumokat a jelentkezések feldolgozását követően e-mailen fogjuk kérni, a hallgatókat egyenként megkeresve. (Ennek várható időpontja 2019. nyara)

Jelentkezési határidő:

2019. augusztus 21.

Jelentkezések elbírálása, feldolgozása:

 2019. július közepétől

 

További információ a képzésről a www.felvi.hu weboldalon olvasható.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.