Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

A képzésért felelős szervezeti egység: Tanárképző és Digitális Tanulás Központ
Igazgató: Dr. Bodnár Éva, egyetemi docens
Kapcsolattartó: Jávorffy-Lázok Alexandra, alexandra.javorffy-lazok@uni-corvinus.hu

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári területen)
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

A képzés célja, hogy felkészítse a pedagógusképzéshez kapcsolódó mentori feladatok ellátására a résztvevőket. A képzés elvégzését követően a gyakorlatvezető mentortanár képes:

  • az iskolai gyakorlat megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére.
  • a hallgatóval/kezdő pedagógussal hatékony szakmai együttműködésre, professzionális kommunikációra és konstruktív konfliktuskezelésre.
  • •a hallgató/kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására.
  • a szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére.
  • a hallgató/kezdő pedagógus reflektivitásának (önreflexiójának) szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítására, fejlesztésére.
  • az önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a beilleszkedés támogatására.
  • az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására.
  • a hallgató/kezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására.

A felvétel feltételei:
Felsőfokú végzettség

  • Tanári mesterképzési szakon, korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon szerzett végzettség
  • Legalább 3 év tanítási gyakorlat

A képzés minimum 15 főtől indul.

A képzés ideje: 4 félév
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Önköltség díja (félév): 150.000 Ft

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzés
Képzés helyszíne: BCE-TK, Budapest
Munkarend: levelező
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kb 5 hétvége: péntek, szombat.

Számonkérés módja: A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy, tantárgyi vizsga vagy szigorlat zárja. Sikeres teljesítésükkel a hallgatók záróvizsgát tesznek, amely tartalmazza a tanulmányi időszak utolsó részében készítendő záródolgozat megvédését is.
A záróvizsgára bocsátás feltételei: A képzés tantervi követelmények teljesítése.

A gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés tantervi és órarendi információt lásd a Tanárképző és Digitális Tanulás Központ honlapján Hallgatóknak fül alatt.

A jelentkezés módja és feltételei:
Interneten a következő oldalon és 1q2w3e4r jelszóval: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=57788

A csatolandó dokumentumokat a jelentkezések feldolgozását követően e-mailen fogjuk kérni, a hallgatókat egyenként megkeresve. (Ennek várható időpontja 2019. nyara)

Jelentkezési határidő:

2019. szeptember 05.

Jelentkezés elbírálása:

2019. július közepétől

 

További információ a képzésről a www.felvi.hu weboldalon olvasható.

Utolsó frissítés: 2019.09.03.