Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Matematika II.

Tárgyfelelős

Tallos Péter egyetemi tanár, Matematika tanszék


Évfolyam

Kötelező alaptárgy az első év második félévében.


Oktatási forma

Heti 2 sáv (1 sáv előadás és 1 sáv szeminárium), 5 kreditpont.


Tankönyv

K. Sydsaeter, P. Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula Kiadó, Budapest, 2003.

Ketskeméty László: Valószínűségszámítás tömören, Aula Kiadó, Budapest, 2007.

Ernyes Éva, Mala József, Orosz Ágota, Racsmány Anna és Szakál Szilvia: 

Matematika  feladatgyűjtemény,  Aula Kiadó, 2007.


Tematika

Hét

Előadás

Gyakorlat

1. hét

Végtelen sorok. Hatványsorok. Az exponenciális függvény Taylor-féle kifejtése.

Tankönyv: 6.5 alfejezet.

2. hét

Határozatlan integrál. Néhány alapintegrál meghatározása. A határozott integrál és a Newton-Leibniz-formula

Tankönyv: 10. fejezet

3. hét

Parciális és helyettesítéses integrálás. Improprius integrálok

Tankönyv: 11. fejezet

4. hét

Kétváltozós függvények integrálja téglalap alakú tartományon. 

Tankönyv: 11. fejezet

5. hét

Kísérletek és kimeneteleik, megfigyelhető események. Eseményalgebra. A valószínűség axiómái és a valószínűségi mező elemi tulajdonságai.

Tankönyv: 1. fejezet

6. hét

Klasszikus valószínűségi mezők. Valószínűségek kombinatorikus kiszámítása. Mintavételi eljárások.

Tankönyv: 2. fejezet 

7. hét

Feltételes valószínűség, teljes valószínűség-tétel, Bayes-tétel

Tankönyv: 3. fejezet

8. hét

Valószínűségi változók, eloszlás és sűrűségfüggvény.

Tankönyv 4.1 és 4.2 alfejezetek

9. hét

Speciális diszkrét és folytonos eloszlások

Tankönyv 4.1 és 4.2 alfejezetek

10. hét

Transzformált valószínűségi változók. A várható érték, a szórás és a variancia fogalma. Speciális eloszlások várható értéke és szórása

Tankönyv 4.3 alfejezet

11. hét

Többdimenziós eloszlások. Peremeloszlások, valószínűségi változók függetlensége.

Tankönyv 5. fejezet

12. hét

A várható értékre és a szórásra vonatkozó tételek. A kovariancia és a korreláció. A Csebisev-egyenlőtlenség és a nagy számok Bernoulli-féle törvénye.

Tankönyv 6.1 és 7.1 alfejezetek

13. hét

Néhány a gyakorlatban fontos speciális eloszlás jellemzői.

Tankönyv 6.2 alfejezet

14. hét

A normális eloszlás és a centrális határeloszlás-tétel.

Tankönyv 7.2 és 7.3 alfejezetek


Számonkérés

A számonkérés egy negyedéves és egy félév végi vizsgadolgozatot tartalmaz, egyenként 40% súllyal. A félévközi kiscsoportos zárthelyiken összesen 20% pontszám szerezhető.


Értékelés

A féléves érdemjegy kialakítása a Matematika tanszék Vizsgarendjében megadott módon kerül meghatározásra.


Vizsgarend

A féléves vizsgák eredménytelensége esetén jegy csak utóvizsgaként az u.v. vizsgán szerezhető. A vizsgák időpontját és helyét a tanszéki Web oldalon tesszük közzé a Vizsgák rovatban. Az u.v. vizsgára a Neptun rendszeren keresztül kell jelentkezni legalább két munkanappal a vizsga napja előtt.

Az írásbeli dolgozatról igazolt hiányzás esetén az u.v. vizsgán utóvizsgajegy nélkül lehet részt venni.

A vizsgákon bárminemű visszaélés a vizsgákról történő automatikus kizárást vonja maga után.


Felmentés

A tárgyból felmentés a Matematika tanszék Vizsgarendjében megadott módon és formában kérhető a tanszéki irodában.  Különbözeti vizsga az összevont vizsgán tehető utóvizsgajegy nélkül. A tárgyat újra felvevők, vagy különbözeti vizsgára készülők bármelyik csoport óráit látogathatják a tanárral történt egyeztetés után.

Utolsó frissítés: 2018.08.28.