Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Fejezetek a matematikából I. tantárgy tananyagának leírása:

 

1.    hét Halmazok, függvények, teljes indukció

2.    hét Komplex számok

3.    hét Sorozatok, sorok konvergenciája

4.    hét Határérték és folytonosság

5.    hét Egyváltozós függvények differenciálszámítása

6.    hét Monoton, konvex függvények

7.    hét Egyváltozós függvények optimalizálása

8.    hét Határozott integrál

9.    hét Határozatlan integrál

10.  hét Integrálszámítás alkalmazásai

11.  hét Improprius integrálok

12.  hét Differenciaegyenletek

13.  hét Differenciálegyenletek

14.  hét Ismétlés


Évközi tanulmányi követelmény: 6 röpdolgozat, 2 negyedéves zárthelyi dolgozat


Értékelés: a 4 legjobb röpdolgozat összesen 20 pont, 2 zárthelyi dolgozat 40-40 pont, összesen 100 pont. Az érdemjegy a Matematika tanszék vizsgarendjében szereplő ponthatárok szerint. Azok a hallgatók, akik ilyen módon nem szereztek legalább elégséges érdemjegyet, összevont vizsgát tehetnek, ami 100 pont.


Irodalomjegyzék: K. Sydsaeter, P. Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula Kiadó, Budapest, 2003.

Denkinger Géza, Gyurkó Lajos: Analízis gyakorlatok, Tankönyvkiadó, Budapest 1990

Ernyes Éva, Mala József, Orosz Ágota, Racsmány Anna és Szakál Szilvia: Matematika I. feladatgyűjtemény,  Aula Kiadó, Budapest, 2007.


Az órák látogatása nem kötelező, de erősen ajánlott a szemináriumokon való aktív részvétel és a folyamatos otthoni tanulás.Fejezetek a matematikából II. tantárgy tananyagának leírása:


1.    hét Mátrixaritmetikai alapfogalmak, determinánsok

2.    hét Elemi bázistranszformáció, lineáris egyenletrendszerek

3.    hét Vektorterek

4.    hét Lineáris leképezések

5.    hét Sajátérték, sajátvektor

6.    hét Ortogonalizálás, kvadratikus alak

7.    hét Euklideszi tér

8.    hét Függvénysorok

9.    hét Hatványsorok, Taylor sorok

10.  hét Többváltozós függvények, határérték, folytonosság

11.  hét Többváltozós függvények differenciálhtósága, parciális derivált, iránymenti derivált, lácszabály

12.  hét Implicitfüggvény tétel,szélsőértékszámítás

13.  hét Feltételes szélsőértékszámítás

14.  hét Ismétlés


Évközi tanulmányi követelmény: 6 röpdolgozat, 2 negyedéves zárthelyi dolgozat


Értékelés: a 4 legjobb röpdolgozat összesen 20 pont, 2 zárthelyi dolgozat 40-40 pont, összesen 100 pont. Az érdemjegy a Matematika tanszék vizsgarendjében szereplő ponthatárok szerint. Azok a hallgatók, akik ilyen módon nem szereztek legalább elégséges érdemjegyet, összevont vizsgát tehetnek, ami 100 pont.


Irodalomjegyzék: K. Sydsaeter, P. Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula Kiadó, Budapest, 2003.

Denkinger Géza, Gyurkó Lajos: Analízis gyakorlatok, Tankönyvkiadó, Budapest 1990

Ernyes Éva, Mala József, Orosz Ágota, Racsmány Anna és Szakál Szilvia: Matematika I. feladatgyűjtemény,  Aula Kiadó, Budapest, 2007.

Gáspár László: Mátrixaritmetikai gyakorlatok Tankönyvkiadó, Budapest 1992


Az órák látogatása nem kötelező, de erősen ajánlott a szemináriumokon való aktív részvétel és a folyamatos otthoni tanulás.

Utolsó frissítés: 2016.07.28.