Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tárgyfelelős

Kisvarga József egyetemi adjunktus, Matematika tanszék

Évfolyam

Kötelező alaptárgy a második év első félévében

Oktatási forma

Heti 2 sáv (1 sáv előadás és 1 sáv szeminárium), 6 kreditpont

Tankönyv

Denkinger Géza: Valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Denkinger Géza: Valószínűségszámítási gyakorlatok, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Tematika

Kombinatorika elemei. Kísérlet és kimenetelei. Eseménytér, eseményalgebra, a valószínűség fogalma, axiómái és kiszámításának módja. Feltételes valószínűség, teljes valószínűség tételeBayes-tétel. Valószínűségi változó fogalma, eloszlásfüggvény, eloszlás és sűrűségfüggvény. Többdimenziós eloszlások, függetlenség.  Peremeloszlások, feltételes eloszlások. Várható érték, szórás. Kovariancia és korrelációs együttható. Markov és Csebisev-egyenlőtlenség, a nagy számok Bernoulli-féle törvénye. A legfontosabb speciális eloszlások és tulajdonságaik (karakterisztikus, binomiális, hipergeometriai, geometriai, Poisson, egyenletes, exponenciális, normális eloszlás).  Valószínűségi változók függvényeinek eloszlása. A centrális határeloszlás-tétel.

Számonkérés

A számonkérés két negyedéves (félévközi és félév végi) vizsgadolgozattal történik. Érdemjegyet az összpontszám alapján lehet szerezni, az értékelés a tanszéki Vizsgarendben található táblázatban megadott módon történik. Azok számára, akik legalább elégséges jegyet ilyen módon nem tudnak szerezni, a tanszék a vizsgaidőszakban utóvizsga lehetőségeket biztosít. Minden vizsgadolgozat tartalmaz minimum-követelmény részt is, amelynek teljesítése nélkül a vizsga sikertelen.

Vizsgarend

A vizsgákra a Neptun rendszeren keresztül kell jelentkezni legalább két munkanappal a vizsga napja előtt.

A vizsgákon bárminemű visszaélés a vizsgákról történő automatikus kizárást vonja maga után.

Felmentés

A tárgyból felmentés a Matematika tanszék Vizsgarendjében megadott módon és formában kérhető a tanszéki irodában.  Különbözeti vizsga bármely vizsgán tehető utóvizsgajegy nélkül. A tárgyat újra felvevők, vagy különbözeti vizsgára készülők bármelyik csoport óráit látogathatják a tanárral történt egyeztetés után.

Utolsó frissítés: 2016.07.28.