November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Intézmény elérhetősége:

BCE-KTK

1093 Budapest, Fővám tér 8.

Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Magyar nyelvű szakok esetén

•  Telefon: (1) 482-5494, (1) 482-5537

Angol nyelvű szakok esetén

•  Telefon: (1) 482-5533, (1) 482-5012

A FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

2018. FEBRUÁR 15.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetőek a következő címre: „2018. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

Vizsgaidőpontok

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

 

 

 

 

 

 

 

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) 

M

N

A

közgazdálkodás és közpolitika (magyar nyelven)

támogatott

4

10 < 40

M

N

K

közgazdálkodás és közpolitika (magyar nyelven)

350 000 Ft

4

5 < 20

M

N

A

közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven)(6)

támogatott

4

5 < 10

M

N

K

közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven)(6)

350 000 Ft

4

5 < 20

M

N

A

közgazdasági elemző (magyar nyelven)(1)(5)

támogatott

4

10 < 60

aktuális kérdések közgazdasági elemzése (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

N

K

közgazdasági elemző (magyar nyelven)(1)(5)

350 000 Ft

4

5 < 30

M

N

A

közgazdasági elemző (angol nyelven)(2)(5)(6)

támogatott

4

5 < 10

 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

N

K

közgazdasági elemző (angol nyelven) (2)(5)(6)

350 000 Ft

4

5 < 20

 

  Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

M

E

K

pénzügy(3)

400 000 Ft

4

10 < 40

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

L

K

közgazdálkodás és közpolitika(4)

350 000 Ft

4

10 < 40

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

(1) Választható specializációk: bank- és közpénzügyek, jegybanki elemző, makrogazdasági és piacelemző.

(2) Választható specializációk: egészségügyi közgazdaságtan, munkaügyi tanulmányok, összehasonlító gazdaságtan.

(3) Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: hetente maximum 3 nap, 17.20 órától

(4) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havonta két hétvégén, pénteken délután és szombaton egész nap.

(5) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

(6) Az angol nyelvű mesterképzési szakokon résztvevők idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat is fizetnek. A részletek "A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei" alatt találhatók.

Specializálódás a képzés során

A specializációk és a modulok minden mesterképzési szak esetében választási lehetőséget jelentenek. A specializációk esetében a felvettek létszáma határozza meg, hogy hány specializáció indítására van lehetőség. Ha szükséges, akkor a hallgatók preferenciái döntik el, hogy mely specializációk indulnak. A modulok esetében a modulokat alkotó tantárgyakra való jelentkezések döntik el, hogy az adott félévben melyik modultantárgyak indulnak.

 

közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) (Nappali)

A közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) mesterképzési szakon (MSc in Public Policy and Management) a hallgatók az alábbi modulokat teljesíthetik:

- Analytical Tools for Policy Decisions,

- Public Management,

- Policies for Human Development.

 

közgazdálkodás és közpolitika (magyar nyelven) (Nappali)

A közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szakon specializációk nem indulnak, de a felvettek az alábbi modulokat teljesíthetik:

- közpolitikai elemző,

- közintézményi menedzsment,

- humán szakpolitikák,

- versenypolitika és piacszabályozás.

A modulok esetében a modulokat alkotó tantárgyakra való jelentkezések döntik el, hogy az adott félévben melyik modultantárgyak indulnak.

közgazdasági elemző (magyar nyelven) (Nappali)

A közgazdasági elemző (magyar nyelven) mesterképzési szakon a hallgatók az alábbi specializációkat teljesíthetik:
- bank- és közpénzügyek,
- jegybanki elemző,
- makrogazdasági és piacelemző.

közgazdasági elemző (angol nyelven) (Nappali)

 

A közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterképzési szakon (MSc in Economic Analysis) a hallgatók az alábbi specializációkat teljesíthetik:
- Comparative Economics (Összehasonlító gazdaságtan),
- Health Economics (Egészségügyi közgazdaságtan),
- Labour Studies (Munkaügyi tanulmányok).

 

 

 

pénzügy (Esti)

A pénzügy mesterképzési szak esti munkarendjén nincs specializáció.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Az intézményi különeljárási díj összege 4 000 Ft (saját vizsga szervezésének díja), amelyet kizárólag átutalással lehet megfizetni. A 4 000 Ft-ot csak egyszer kell megfizetni függetlenül attól, hogy a felvételiző a Karon belül hány mesterképzési szakra jelentkezik. A befizetés hiányában nem kezdhető meg a felvételi vizsga.

A különeljárási díj befizetésének a határideje 2018. május 4. Amennyiben a jelentkező 2018. május 4-ig nem fizet be a díjat, a felvételi vizsgán/vizsgákon csak akkor vehet részt, ha az őt érintő első felvételi vizsga alkalmával magával hozza a befizetést igazoló terhelési értesítőt. A különeljárási díj befizetésének hiányában nem kezdhető meg a felvételi vizsga.
A befizetéshez szükséges adatok:
Számlaszám: 10032000-00282857-00000000
Számlavezető bank: Magyar Államkincstár
Közlemény:Jelentkező neve_születési dátum_A2KE08001K

 

Az írásbeli vizsgák és a szakmai motivációs beszélgetések időpontjai tekintetében az Intézménynek egyéni igényeket nem áll módjában figyelembe venni.

Amennyiben a jelentkező nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakon végzett, akkor legkésőbb 2018. június 1-ig kreditelismerési kérelmet kell benyújtania. A kérelem alapján a szakok kreditelismerési bizottságai megvizsgálják, hogy a jelentkező korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterszakon mennyi kredit ismerhető el. A kreditelismerési eljárás díjköteles (5 825 Ft). A különeljárási díjat kizárólag átutalással lehet megfizetni. A Bizottság határozatát 2018. július 11-ig kell az Oktatási Hivatal részére megküldeni. Az eljárásról bővebben a Kar honlapján olvashat, ahonnan a kreditelismerési kérelem formanyomtatványa is letölthető.

A befizetéshez szükséges adatok:
Számlaszám: 10032000-00282857-00000000
Számlavezető bank: Magyar Államkincstár
Közlemény:Jelentkező neve_születési dátum_A2KE08008K

Valamennyi mesterképzési szakra jelentkezőnek önéletrajzot is kell a jelentkezéshez mellékelnie. Motivációs levelet nem kell benyújtani!

 

Mivel többletpont csak az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért jár, ezért intézményi diákköri konferencián elért eredmények igazolására nincs szükség!

A közgazdálkodás és közpolitika mesterképzésre jelentkezőknek (függetlenül attól, hogy milyen nyelvű képzésre, illetve milyen munkarendű képzésre jelentkeznek) 2018. június 1-ig fel kell tölteniük a felsőfokú tanulmányi eredményeiket (az alapképzésben tanult tantárgyak és azok érdemjegyei) igazoló dokumentumot a lezárt féléveikről (leckekönyv vagy oklevél-melléklet).

Amennyiben a jelentkező 2018. július 11-ig csak az oklevél megszerzéséről szóló igazolással rendelkezik, és az igazoláson nem szerepel az oklevél minősítése, akkor a jelentkezőnek valamilyen más dokumentummal (leckekönyv másolata, egyéb, az intézmény által kiállított igazolás) kell igazolnia, hogy milyen minősítéssel végzett. Ellenkező esetben a jelentkezőnek az oklevél minősítésére nem adható pontszám.

Nem adható továbbá oklevél minősítésére pontszám annak a jelentkezőnek sem, akinek oklevele nem tartalmazza a minősítését, és valamilyen egyéb módon (igazolással, az oklevél-melléklet feltöltésével) nem tudja igazolni, hogy milyen minősítéssel szerzett oklevelet.

Figyelem: csak olyan szkennelt dokumentumokból tudnak pontszámot számítani, amelyből egyértelműen kiderül, hogy az a jelentkezőhöz tartozik (tehát, ha például az oklevél-melléklet első oldala nincs beszkennelve, és így nem állapítható meg belőle a hallgató személyes adatai, akkor hiába szerepel benne minősítés, abból nem számolható pontszám).

közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) (Nappali)

A közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) mesterképzési szakon az állami ösztöndíjas és az önköltséges hallgatók is 250 000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulást fizetnek.

közgazdasági elemző (angol nyelven) (Nappali)

A közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterképzési szakon az állami ösztöndíjas és az önköltséges hallgatók is 250 000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulást fizetnek.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2018. július 11-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Figyelem!

Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

 1. oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
 2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
 3. amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a pontszámításhoz a www.felvi.hu honlap „Kérvénytárból” letölthető záróvizsga eredmény igazolást kell feltölteni.

Záróvizsga eredmény alapján akkor számítható pontszám, ha oklevél minősítést nem állapított meg a felsőoktatási intézmény.

Intézményi szabályok

A 100 pont megoszlása a következő:

- felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli) – 70 pont

- a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése (a minősítést néggyel kell megszorozni) – 20 pont

- többletpont – 10 pont

 

A felvételi vizsga tartalmát és a többletpontok jogcímeit részletesen lásd az egyes mesterképzési szakoknál.

 

A biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakot 2018-ban Eötvös Loránd Tudományegyetem hirdeti, a képzés közös képzés keretében valósul meg a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara között.


Sportteljesítményért többletpont csak akkor adható, ha a jelentkező az eredményt a felvételi eljárás évében, vagy az azt megelőző három naptári évben érte el.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-3. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott mesterképzési szakon 100 pont.

 

 

közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) (Nappali)

A közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) mesterképzési szakon a szakmai és motivációs beszélgetés angol nyelven zajlik

 

közgazdasági elemző (angol nyelven) (Nappali)

A közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterképzési szakon a szakmai és motivációs beszélgetés angol nyelven zajlik.

Pontszámítás


közgazdálkodás és közpolitika (magyar nyelven) (nappali képzések), közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) (nappali képzések), pénzügy (esti képzések), közgazdálkodás és közpolitika (levelező képzések), közgazdasági elemző (angol nyelven) (nappali képzések)

Felvételi pontok:
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 70 pont

közgazdálkodás és közpolitika (magyar nyelven) (nappali képzések), közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) (nappali képzések), pénzügy (esti képzések), közgazdálkodás és közpolitika (levelező képzések), közgazdasági elemző (angol nyelven) (nappali képzések)

Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
    - fogyatékosság: 5 pont
    - gyermekgondozás: 5 pont
    - hátrányos helyzet: 5 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont
 - sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 - sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

közgazdasági elemző (magyar nyelven) (nappali képzések)

Felvételi pontok:

 - aktuális kérdések közgazdasági elemzése: 50 pont

és

 - oklevél minősítése alapján: 20 pont

és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 20 pont

közgazdasági elemző (magyar nyelven) (nappali képzések)

Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
    - fogyatékosság: 5 pont
    - gyermekgondozás: 5 pont
    - hátrányos helyzet: 5 pont
 - Országos TDK 1-3. hely: 5 pont
 - sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 - sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

A kreditelismerési eljárásról

 

A kreditelismerési eljárásról

Kreditelismerési eljárást azoknak a mesterszakos jelentkezőknek kell kezdeményezniük, akik nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok valamelyikén végeztek.

A Közgazdaságtudományi Kar mesterszakjain az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet alapján teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakok a következők:

                I.      Biztosítási és pénzügyi matematika (MSc) mesterszak esetében

                                           a)      alkalmazott közgazdaságtan (BA)

                                           b)      gazdaságelemzés (BSc) /gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (BSc)

                                           c)      matematika (BSc)

                                           d)     pénzügy és számvitel (BA)

                II.      Közgazdasági elemző (MA) mesterszak esetében

                                          a)      alkalmazott közgazdaságtan (BA)

                                          b)      gazdaságelemzés (BSc) /gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (BSc)

               III.      Közgazdálkodás és közpolitika (MSc) mesterszak esetében

                                          a)      alkalmazott közgazdaságtan (BA)                                       

               IV.      Pénzügy (MSc) mesterszak

                                          a)      gazdálkodás és menedzsment (BA)

                                          b)      pénzügy és számvitel (BA)

Azaz azoknak a jelentkezőknek, aki az adott mesterszak szempontjából NEM a fent felsorolt alapszakok valamelyikén végeztek mindenképp kell leadniuk kreditelismerési kérelmet!

A kreditelismerési eljárás keretében az adott szak Kreditelismerési Bizottsága a jelentkezés feltételéül szolgáló felsőfokú végzettségről megállapítja, hogy a jelentkező korábban megszerzett kreditjeiből az adott szakon mennyi kredit ismerhető el.

A Biztosítási és pénzügyi matematika (MSc) mesterszak Kreditelismerési Bizottsága a mesterszakra jelentkezők esetében azt vizsgálja, hogy a jelentkező korábbi tanulmányaiból beszámítható-e 70 kredit az alábbi ismeretkörökben:

a.       Módszertani alapismeretek: 35 kredit

b.       Közgazdasági alapismeretek: 10 kredit

c.       Üzleti alapismeretek: 15 kredit

d.       Társadalomtudományi alapismeretek: 10 kredit

 

A felsorolt ismeretkörökben a jelentkezőnek legalább 40 kredittel kell rendelkeznie. A 70 kredithez képest hiányzó krediteket a felvételt követően, a 120 krediten felül, meghatározott tantárgyak felvételével teljesíteni kell.

 

A Közgazdasági elemző (MA) mesterszak Kreditelismerési Bizottsága a mesterszakra jelentkezők esetében azt vizsgálja, hogy a jelentkező korábbi tanulmányaiból beszámítható-e 80 kredit az alábbi ismeretkörökben:

a.       Módszertani alapismeretek: 30 kredit

b.       Közgazdasági alapismeretek: 24 kredit

c.       Üzleti alapismeretek: 14 kredit

d.       Társadalomtudományi alapismeretek: 12 kredit

 

A felsorolt ismeretkörökben a jelentkezőnek legalább 50 kredittel kell rendelkeznie. A 80 kredithez képest hiányzó krediteket a felvételt követően, a 120 krediten felül, meghatározott tantárgyak felvételével teljesítenie kell.

 

A Közgazdálkodás és közpolitika (MSc) mesterszak Kreditelismerési Bizottsága a mesterszakra jelentkezők esetében azt vizsgálja, hogy a jelentkező korábbi tanulmányaiból beszámítható-e 60 kredit az alábbi ismeretkörökben:

a.       Módszertani-, gazdaságtani- és társadalomtudományi ismeretek: 40 kredit

b.       Szakspecifikus ismeretek: 20 kredit

 

A szakspecifikus ismeretek esetében a Kreditelismerési Bizottság azt vizsgálja, hogy a mesterszakra jelentkező arányosan rendelkezik-e az alábbi a)-c) pontokban felsorolt ismeretekkel:

a.      Közszolgálati intézmények, kormányzati szintek működése (gazdálkodása, irányítása)

b.      Közpolitikai, szakpolitikai ismeretek

c.      Közjogi, társadalompolitikai ismeretek

 

A módszertani-, gazdaságtani-, társadalomtudományi- és szakspecifikus ismeretkörökben a jelentkezőnek legalább 30 kredittel kell rendelkeznie. A 60 kredithez képest hiányzó krediteket a felvételt követően, a 120 krediten felül, meghatározott tantárgyak felvételével teljesítenie kell.

 

A Pénzügy (MSc) mesterszak (esti tagozat) Kreditelismerési Bizottsága a mesterszakra jelentkezők esetében azt vizsgálja, hogy a jelentkező korábbi tanulmányaiból beszámítható-e 60 kredit az alábbi ismeretkörökben:

 

a.       Módszertani alapismeretek: 15 kredit

b.       Közgazdasági alapismeretek: 10 kredit

c.       Üzleti alapismeretek: 10 kredit

d.       Társadalomtudományi alapismeretek: 10 kredit

e.       Szakmai ismeretek: 15 kredit

 

A Pénzügy mesterszak esetében a szakmai ismeretek tartalma a következő:

a.       Pénzügy

b.       Pénzügyi jog

c.       Adózási ismeretek

d.       Vállalatértékelés

e.       Pénzügyi számvitel, Vezetői számvitel, Elemzés és ellenőrzés módszertana

f.        Üzleti tervezés

g.       Pénzügyi informatika

h.       Bankismeretek

i.         Költségvetési intézmények gazdálkodása

j.         Befektetési és értékpapír-piaci ismeretek

k.       Vállalati pénzügyi döntések

l.         Befektetési és vállalati pénzügyi ismeretek

 

A módszertani-, közgazdasági-, üzleti-, társadalomtudományi- és szakmai ismeretkörökben a jelentkezőnek legalább 30 kredittel kell rendelkeznie. A 60 kredithez képest hiányzó krediteket a felvételt követően, a 120 krediten felül, meghatározott tantárgyak felvételével teljesítenie kell.

A kreditelismerési eljárás során a jelentkezőnek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

 • Nyomtatott betűkkel kitöltött és a jelentkező által aláírt kreditelismerési kérelmet Ha a jelentkező a Karon belül több szakra jelentkezik, ezt a nyomtatványt elegendő egyszer kitöltenie és benyújtania. A kérelem formanyomtatványa elérhető ITT!
 • A korábbi tanulmányok igazolására szolgáló dokumentumot (leckekönyv, oklevélmelléklet). Az oklevél benyújtása nem szükséges és nem is elegendő! A dokumentumokról készült másolatokat hitelesíttetni nem szükséges, az eredeti dokumentumot – sikeres felvételi eljárás esetén – a beiratkozáskor kell bemutatni. Amennyiben a jelentkező már rendelkezik abszolutóriummal a kérelem benyújtásakor, akkor a leckekönyv abszolutóriumot igazoló oldalának másolatát is be kell nyújtania. A benyújtott dokumentumokból annak is ki kell derülnie hivatalos formában, hogy a jelentkező milyen szakon folytatott/folytat felsőfokú tanulmányokat.
 • Az eljárási díj (5825 forint) befizetését igazoló terhelési értesítő eredeti példányát. Az eljárási díjat egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező a Karon belül hány szakra jelentkezett és hány tárgyat kíván elismertetni. A kérvényeket és a befizetését igazoló terhelési értesítőt postai úton kell beküldeni vagy személyesen leadni a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalában (BCE-KTK, 1093 Budapest Fővám tér 8. I. emelet 187-es szoba).
  A befizetéshez szükséges adatok:
  Számlaszám: 10032000-00282857-00000000
  Számlavezető bank: Magyar Államkincstár
  Közlemény: Jelentkező neve_születési dátum_A2KE08008K

Mivel a kreditelismerési bizottságok elismerő határozatát az Oktatási Hivatalnak legkésőbb 2018. július 11-ig meg kell küldeni, ezért a kreditelismerési kérvényeket legkésőbb 2018. június 1-ig meg kell küldeni a Kar részére. A határidő elmulasztása esetén a Kar nem garantálja, hogy a kreditelismerésről az Oktatási Hivatal által előírt központi határidőig határozatot hoz.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2018. július 11-ig kell benyújtani. az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, önéletrajz, OTDK igazolás, sporteredmény igazolása


 

 

 

Utolsó frissítés: 2018.10.19.