Október - 2017
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Szakszeminárium

Szakdolgozat-témakörök

Thesis Topics

Tájékoztató szakszemináriumi jelentkezések menetéről

Szakszemináriumi jelentkezési lap

Application from for Thesis Work Seminar

Haladási napló

 

A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelmények

A szakszemináriumi jelentkezési lapokat 2017. október 03.-ig lehet leadni.

Tájékoztató a szakdolgozat leadásáról

 

A szakdolgozat leadási határideje: 2017. November. 27. (hétfő) keresztféléveseknek és a képzésüket már korábban befejezett hallgatóknak.

Nyári leadási határidő: 2018. május. 2. ( szerda)

 

Késedelmes pótdíj és a formanyomtatvány leadása mellett a határidő ______________ 16 óráig kitolható.

A szakdolgozatot a Világgazdasági Intézet titkárságán (C. 007. szoba) 16 óráig kell leadni.

A szakdolgozatot 1 gépelt, bekötött példányban és elektronikus adathordozón is le kell adni (CD-n). Illetve kérünk még egy nyomtatott példányt de azt csak összefűzve NEM KELL BEKÖTNI ! A szakdolgozat formailag meg kell feleljen a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak. Az Intézet által készített leírást megtekinthetik  ITT

Kari melléklet mesterszakra vonatkozó követelményei ITT  

1számu melléklet ITT

Az oldalszám mester szakon 50-70 oldal között legyen.

A szakdolgozathoz mellékelni kell:

A leadási határidő átlépésére a hallgatónak kizárólag a szakfelelős írásbeli engedélyével van lehetősége. A határidő átlépésére lehetőséget adni kizárólag az erre a célra létrehozott és a kari honlapról letölthető formanyomtatvány kitöltésével lehet. A szak- illetve szakirányfelelős aláírásával ellátott formanyomtatványt 2017______________-ig kell leadni a tanszék titkárságán. Az engedélyről a tanszék másolatot küld a Dékáni Hivatalnak. A formanyomtatványon szereplő új határidő betartása mindkét félre nézve kötelező érvényű. A határidő átlépése csak különeljárási díj fizetése mellett lehetséges. A meghosszabbított határidőben a hallgatótól csak abban az esetben lehet átvenni a szakdolgozatot, ha a késedelmi díj befizetését a Tanulmányi Osztály a tanszék felé igazolja.

Az a hallgató, aki 2018. május 02.-ig sem a szakdolgozatát, sem a határidő átlépésére lehetőséget biztosító engedélyt nem adja le a tanszék titkárságán, a 2018 nyári záróvizsga-időszakban nem védheti meg a szakdolgozatát.

 

 

Információk a komplex vizsgáról

 

Komplex vizsgát abban az esetben tehet a hallgató, ha hagyományos egyetemi képzés esetén valamennyi főszakirányos tárgyát (beleértve a két félév szakszemináriumot is), illetve valamennyi mellékszakirányos tárgyát, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak esetében valamennyi szakirány tárgyát (beleértve a két félév szakszemináriumot is) teljesítette.

Egy nyilatkozat aláírásával a hallgató felelőssége azt igazolni, hogy a fenti feltételeket teljesíti-e, azaz valamennyi fent felsorolt tárgyából van elégtelentől különböző érdemjegye.

A nyilatkozatot a hallgatónak a komplex vizsga időpontját megelőző munkanapon 16 óráig kell a tanszék titkárságán leadnia.

A nyilatkozat itt letölthető. Ha nem tudja letölteni a nyilatkozatot a titkárságon átvehető.

A komplex vizsga tervezett időpontja: 2017. június.16  Péntek 10 óra

Helye: E épület 399 terem

(Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás magyar és angol képzésen)

A dátum pontosítása még folyamatban van.

2016-os tételsorok:

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA szak szakirányai

Kiegészítés az előző tételekhez

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA angol képzés szakirányai

Korábbi évek tételsorai:

Komplex vizsga tételek nemzetközi gazdasági elemző szakirány, esti képzés és 2011. szeptember előtt kezdett nappalis képzés

Komplex vizsga tételek nemzetközi gazdasági elemző szakirány, nappali képzés

Komplex vizsga tételek összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok szakirány, nappali képzés

 

Nemzetközi makropénzügyek előadásdiák (2012/2013/01) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Információk a záróvizsgáról

A záróvizsgán történik a szakdolgozatok szóbeli védése. 

A záróvizsgák időpontja az intézetben:

2017.06.26. International Economy and Bussines MSc

2017.06.27. International Economy and Bussines MSc

2017.06.30. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc

2017.07.03. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc

2017.07.04. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc

 

Záróvizsga bizottságok beosztása 2017 nyár

A bizottságok összetételének a változtatási jógát fenntartjuk !

1.Bizottság: 2017.06.26 Hétfő 9.00-13.00 C 016 szoba

Elnök:  Benczes István 

tagok: Tétényi András

            Gergely Kata

Záróvizsgázó hallgató:

Mehta Sushant

Reyes Alvarez Jorge Andres

Szemán Ágnes

Tertipis Jaime-Lee

Faulkner Alistair

Lisiecki Sebastian

Kovács Sarolta

2. Bizottság: 2017.06.26. Hétfő 9.00-13.00 C 017 szoba

Elnök: Simai Mihály

tagok: (Nagy Sándor Gyula)

Miklós Gábor

Balog Ádám

 

Záróvizsgázó hallgatók:

Seyidzade Ilkin                 

Szász Lilla                            

Karliyev Eziz                         

Ma Zibo                             

Zhang Fumei                               

Homer Henry                

Angeloska Aleksandra

 

3. Bizottság: 2017.06.27 Kedd 9.00-13.00 C 016 szoba

Elnök:Kutasi Gábor

tagok: Endrődi-Kovács Viktória

Füzesi Krisztina

Záróvizsgázó hallgatók:

Dogan Hakki                    

Darraj Basel                     

Horváth Bálint                           

Zhou Xiao Qing                      

Roper Julian                        

Pulai Renáta            

 Castillo Garcia Diana Valentina

4.Bizottság: 2017.06.27 Kedd 9.00-13.00 C 017 szoba

Elnök: Magas István

tagok: Vigvári Gábor

           Gerőcs Tamás

Záróvizsgázó Hallgatók :

Gu Yueyue                         

Ilhan Ali                                                                                  

Xu Xinxin                                                

Zhang Xuebing                 

Zueva Anastasia                               

Van der Meulen Ignaat Jonathan                        

Madrid Fernandez Paola Andrea                      

Bulgamaa Urangoo       

5.Bizottság: 2017.06.30 Péntek 9.00-13.00 C 016 szoba

Elnök: Nagy Sándor Gyula

tagok:Miklós Gábor

Naszádos Zsófia         

Záróvizsgázó hallgatók:

Jász Zsófia                                 

Gogolák Miklós Bálint                       

Tálos Gábor                          

Tódor Hanna                        

Varga Lili Fanni                         

Torres Jaime Andrés

Fehér Orsolya 

6.Bizottság: 2017.06.30 Péntek 9.00-13.00 C 017 szoba

Elnök: Benczes István

tagok:Tétényi András

           Fekete Krisztina

Záróvizsgázó Hallgatók:

Jenei Domonkos György                       

Gazda Fanni                

Szekeres Dóra                          

Patyi Richárd                              

Virág Laura                      

Kelemen Tamás Márk

7.Bizottság: 2017.06.30 Péntek 13.00-16.00 C 017 szoba

Elnök:Magas Antal István

tagok:Kollai István 

Szabó Krisztina

Balog Ádám

Záróvizsgázó hallgatók:

Gábor Anna                       

Esztrenga-Horváth Ivett                

Harsányi Ákos                            

Bartus Evelin                         

Horváth Gergő                    

Csiri Adrián                                            

Gulyás Georgina

8.Bizottság: 2017.07.03 Hétfő 9.00-13.00 C 017 szoba

Elnök: Nagy Sándor Gyula

tagok:Miklós Gábor

Fekete Krisztina

Záróvizsgázó hallgatók:

Tankovszki Oleg                 

Mosonyi Zsófia                         

László Balázs                       

Kulcsár Szabina           

Hermann Réka                     

Nagy Zoltán Tamás

9.Bizottság: 2017.07.03 Hétfő 11.00-13.00 C 016 szoba

Elnök:Benczes István

tagok:Ricz Judit 

Tóth Vera

Záróvizsgázó hallgatók:                        

Csóka Imola                             

Kulik Krisztián                    

Szeidovitz Anna Lisa                 

Kovács Szabina Beáta

10.Bizottság: 2017.07.03 Hétfő 13.00-16.00 C 017 szoba

Elnök: Gál Péter

tagok:Vigvári Gábor

Barczikay Tamás

Kollarik Ferenc

Záróvizsgázó hallgatók:

Zámbó Zsófia                 

Kovács Eszter                                            

Bagdy Ábel János                                                               

Hengsperger Zoltán                  

Jankovszki Rita                                

Ülkey Blanka Lilian                         

Villi Adrienn

11.Bizottság: 2017.07.04 Kedd 9.00-13.00 C 016 szoba

Elnök: Kutasi Gábor

tagok:Endrődi-Kovács Viktória

 Szíjártó Norbert

Záróvizsgázó hallgatók:

Fazekas Dávid                           

Tóth Péter                          

Török Márk                   

Horváth Natália                     

Juhász Dóra Lilla                                                        

Tóth Timea Adél                            

Kiss Péter Lajos   

 

12.Bizottság: 2017.07.04 Kedd 9.00-13.00 C 017 szoba

Elnök: Magas István

tagok:Vigvári Gábor

           Gergely Kata

Záróvizsgázó hallgatók:

Szántó Dóra                        

Mezei Melinda Tímea                     

Fujer Zoltán                             

Nagy Melinda Patrícia              

Domokos Péter

 

13.Bizottság: 2017.07.04 Kedd 13.00-16.00 C 016 szoba

Elnök: Kutasi Gábor

tagok:Endrődi-Kovács Viktória

         Kollárik Ferenc

Záróvizsgázó hallgatók:

Bécsi Attila                                                              

Ujj Beatrix                                                         

Máté Miklós Domonkos                         

Szentgyörgyi Zsuzsanna                   

Magyar Enikő                                      

Varga Luca    

 

14.Bizottság: 2017.07.04 Kedd 13.00-15.00 C 016 szoba

Elnök: Gál Péter,

tagok:Miklós Gábor

          Gergely Kata

Záróvizsgázó hallgatók:                               

Gerlaki Bence                                       

Anek Rebeka 

Cseh István

Ládi Virág

15.Bizottság: 2017.07.04 Kedd 15.00-16.00 C 016 szoba

Elnök: Dr. Gulácsi László

tagok:Miklós Gábor

          Gergely Kata

Záróvizsgázó hallgatók:

Hausenblasz Gertrúd                             

Pittner Sára                                               

Rígler Dorottya 


Utolsó frissítés: 2017.09.12.