Május - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Szakszeminárium

Szakdolgozat-témakörök

Thesis Topics

Tájékoztató szakszemináriumi jelentkezések menetéről

Szakszemináriumi jelentkezési lap

Application from for Thesis Work Seminar

Haladási napló

 

A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelmények

A szakszemináriumi jelentkezési lapokat 2018. március 01.-ig lehet leadni.

Tájékoztató a szakdolgozat leadásáról

 

A szakdolgozat leadási határideje: 2017. November. 27. (hétfő) keresztféléveseknek és a képzésüket már korábban befejezett hallgatóknak.

Nyári leadási határidő: 2018. május. 2. ( szerda)

 

Késedelmes pótdíj és a formanyomtatvány leadása mellett a határidő 2018. május 9. 16 óráig kitolható. A formanyomtatvány letölthető ITT.

A szakdolgozatot a Világgazdasági Intézet titkárságán (C. 007. szoba) 16 óráig kell leadni.

A szakdolgozatot 1 gépelt, bekötött példányban és elektronikus adathordozón is le kell adni (CD-n). Illetve kérünk még egy nyomtatott példányt de azt csak összefűzve NEM KELL BEKÖTNI ! A szakdolgozat formailag meg kell feleljen a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak. Az Intézet által készített leírást megtekinthetik  ITT

 

Az oldalszám mester szakon 50-70 oldal között legyen.

A szakdolgozathoz mellékelni kell:

A leadási határidő átlépésére a hallgatónak kizárólag a szakfelelős írásbeli engedélyével van lehetősége. A határidő átlépésére lehetőséget adni kizárólag az erre a célra létrehozott és az intézeti honlapról letölthető formanyomtatvány kitöltésével lehet. A szak- illetve szakirányfelelős aláírásával ellátott formanyomtatványt 2018.május.2-ig kell leadni a tanszék titkárságán. Az engedélyről a tanszék másolatot küld a Dékáni Hivatalnak. A formanyomtatványon szereplő új határidő betartása mindkét félre nézve kötelező érvényű. A határidő átlépése csak különeljárási díj fizetése mellett lehetséges 5500 Ft/ nap. A meghosszabbított határidőben a hallgatótól csak abban az esetben lehet átvenni a szakdolgozatot, ha a késedelmi díj befizetését a Tanulmányi Osztály a tanszék felé igazolja.

Az a hallgató, aki 2018. május 02.-ig sem a szakdolgozatát, sem a határidő átlépésére lehetőséget biztosító engedélyt nem adja le a tanszék titkárságán, a 2018 nyári záróvizsga-időszakban nem védheti meg a szakdolgozatát.

 

 

Információk a komplex vizsgáról

 

Komplex vizsgát abban az esetben tehet a hallgató, ha hagyományos egyetemi képzés esetén valamennyi főszakirányos tárgyát (beleértve a két félév szakszemináriumot is), illetve valamennyi mellékszakirányos tárgyát, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak esetében valamennyi szakirány tárgyát (beleértve a két félév szakszemináriumot is) teljesítette.

Egy nyilatkozat aláírásával a hallgató felelőssége azt igazolni, hogy a fenti feltételeket teljesíti-e, azaz valamennyi fent felsorolt tárgyából van elégtelentől különböző érdemjegye.

A nyilatkozatot a hallgatónak a komplex vizsga időpontját megelőző munkanapon 16 óráig kell a tanszék titkárságán leadnia.

A nyilatkozat itt letölthető. Ha nem tudja letölteni a nyilatkozatot a titkárságon átvehető.

(Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás magyar és angol képzésen)

A dátum pontosítása még folyamatban van.

2016-os tételsorok:

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA szak szakirányai

Kiegészítés az előző tételekhez

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA angol képzés szakirányai

Korábbi évek tételsorai:

Komplex vizsga tételek nemzetközi gazdasági elemző szakirány, esti képzés és 2011. szeptember előtt kezdett nappalis képzés

Komplex vizsga tételek nemzetközi gazdasági elemző szakirány, nappali képzés

Komplex vizsga tételek összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok szakirány, nappali képzés

 

Nemzetközi makropénzügyek előadásdiák (2012/2013/01) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Információk a záróvizsgáról

A záróvizsgán történik a szakdolgozatok szóbeli védése. 

A záróvizsgán csak előzetes jelentkezés után vehetnek részt.

A jelentkezési lapot 2018.május. 2.-ig kell leadniuk

 

záróvizsga jelentkezési lap

A záróvizsgák időpontja az intézetben:

2018.02.12.-02.16 International Economy and Bussines MSc

2018.02.12.-02.16 Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc

 

Záróvizsga bizottságok beosztása 2017 nyár

A bizottságok összetételének a változtatási jógát fenntartjuk !

1.Bizottság: 2018.02. Hétfő 9.00-13.00 C 016 szoba

Elnök:  Benczes István 

tagok: Tétényi András

            Gergely Kata

Záróvizsgázó hallgató:2. Bizottság: 2018.02.. Hétfő 9.00-13.00 C 017 szoba

Elnök: Simai Mihály

tagok: (Nagy Sándor Gyula)

Miklós Gábor

Balog Ádám

 

Záróvizsgázó hallgatók:

                     

 

3. Bizottság: 2018.02. Kedd 9.00-13.00 C 016 szoba

Elnök:Kutasi Gábor

tagok: Endrődi-Kovács Viktória

Füzesi Krisztina

Záróvizsgázó hallgatók:


Utolsó frissítés: 2018.05.10.