Október - 2017
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szabó Katalin, egyetemünk professzor emeritusa életének 73. évében elhunyt. Professzor asszony 55 éven keresztül aktív egyetemi polgárként dolgozott intézményünk érdekében, neve összenőtt a Corvinus és jogelődjei nevével. Kiemelkedő személyisége volt nem csak az egyetemünknek, hanem a teljes magyar közgazdász szakmának. Egyedülálló oktatói és kutatói tevékenysége alapján méltán példaképe minden fiatal munkatársunknak. Emberszeretete, empátiája, a nyitottság, amellyel minden kollégájához és hallgatójához fordult, hozzájárult, hogy kollégái nem csak tisztelték, de szeretették. Életakarása, tenni vágyása magával ragadó volt. Teljesítménye maradandó mind az oktatásban - iskolateremtő személyiség megkérdőjelezhetetlen -, mind a kutatásban. Megszámlálhatatlan publikációval rendelkezett, új területekkel bővítette a magyar közgazdaságtani gondolkodást és e területeken megkerülhetetlen szaktekintélynek számított. Tankönyveiből generációk sajátíthatták el a közgazdaságtan rejtelmeit. 25 éven keresztül - mindenki megelégedésére - főszerkesztőként irányította a Közgazdasági Szemlét, hazánk vezető közgazdasági folyóiratát, amely nem kis  részben az ő elhivatott munkájának az eredménye.
 

Hiánya feldolgozhatatlan, de családja, barátai, tanítványai és maradandó életműve alapján biztosan tudhatjuk, hogy szellemisége fennmarad, amelyet féltve őrzünk.

Előadás

A Magyar Tudomány Ünnepe

2017. november 3-30.

 „Emberközpontú tudomány”

 

 

Intézmények, szerződések, tranzakciók. Rövid bevezetés az intézményi közgazdaságtanba

Előadás az intézményi gazdaságtan érdeklődési területéről, kutatási irányairól és alkalmazhatóságáról

2017. november 23. 9:50-11:20

Budapesti Corvinus Egyetem , E 324

BCE Közgazdaságtudományi Kar, Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Horváth Tünde, juliannatunde.horvath(kukac)uni-corvinus(pont)hu, 06-1-482-5308

Ádám Zoltán, zoltan.adam(kukac)uni-corvinus(pont)hu, +36-30-9339-464

http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=56211

Mi és ki szabályozza a gazdaságot? Mi a különbség egy gazdag és egy szegény ország között? Mi az a kapitalizmus? Mi az az államszocializmus? Mi volt az a rendszerváltás?

Mi az a demokrácia? Mi az diktatúra? Mi az az Európai Unió?

Mit jelent szerződést kötni valakivel? Mibe kerül egy szerződés megkötése, és hogyan lehet szükség esetén betartatni?

Mik azok az externáliák és hogyan tudjuk őket internalizálni?

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről szól majd az előadás, példákkal, illusztrációkkal és sok beszélgetéssel.

A rendezvény során Ádám Zoltán, a BCE adjunktusa tart kérdésekkel és közbeszólásokkal remélhetőleg sűrűn megszakított előadást gimnazistáknak és más érdeklődőknek az intézményi gazdaságtan érdeklődési területéről, kutatási irányairól és hétköznapi alkalmazási területeiről.

 

 

 

Előadás

A Magyar Tudomány Ünnepe

2017. november 3-30.

 „Emberközpontú tudomány”

 

 

Mit csinálnak a viselkedés-közgazdászok?

Közgazdaságtan és a pszichológia határterülete

2017. november 15., szerda 17 óra

Budapesti Corvinus Egyetem, C326-os terem (Studium épület)

1093 Budapest, Közraktár u. 4.

BCE Közgazdaságtudományi Kar, Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Horváth Tünde, juliannatunde.horvath(kukac)uni-corvinus(pont)hu , 06-1-482-5308

Tóth László, laszlototh1(kukac)yahoo(pont)com , +36-20-33-72-432

portal.uni-corvinus.hu/index.php

Az előadás célja, hogy megismertesse az érdeklődőket a viselkedéstudományok gazdasági döntésekkel kapcsolatos eredményeivel. Szót ejtünk arról, hogy mennyire tekinthetők az emberek gazdasági döntései racionálisnak, illetve mikor térnek, térhetnek el a tisztán racionálisnak vélt elvárásoktól a döntéshozók. Az előadásban továbbá kitérünk arra, hogy milyen szerepet játszanak az érzelmek a gazdasági döntésekben.

A rendezvény során Tóth László a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa, az IBS (Nemzetközi Üzleti Főiskola) tanszékvezető docense tart előadást gimnazistáknak és más érdeklődőknek. Az előadás interaktív jellegű, példákkal és a résztvevők aktív részvételével arra mutat rá, hogy bár az emberek gyakran hibáznak döntéseik során, hibáik következetesek és így egyben megjósolhatók is.  

A rendezvény meghívója IDE kattintva tölthető le.

Előadás

Tanszékünk oktatója, Ádám Zoltán szeptember 11-én a "Polish-Hungarian Conference on Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations" rendezvényen "Are they different? Polish and Hungarian institutional environment of the business sector compared" címmel tartott előadást.

A rendezvény programja IDE, az előadás vázlata pedig IDE kattintva érhető el.

 

Pályázati támogatás

A Tanszékünkhöz tartozó Corvinus Közép-Ázsia Kutatóközpont sikeresen pályázott a Visegrádi Alaphoz, így a prágai Károlyi Egyetemmel, a lengyel CASE kutatóintézettel és a szlovák Külügyi Intézettel közösen támogatást nyert a V4 országok Közép-Ázsiával foglalkozó stratégiáinak áttekintésére, elemzésére, valamint egy ehhez kapcsolódó közös stratégia megfogalmazására.

A pályázatról bővebben a Kutatóközpont honlapján, IDE kattintva olvashatnak.

Könyvfejezet

Tanszékünk oktatójának, Medve-Bálint Gergőnek könyvfejezete jelent meg "Funds for the wealthy and the politically loyal? How EU funds may contribute to increasing regional disparities in East Central Europe" címmel a Routledge kiadó J. Bachtler, S. Hardy, P. Berkowitz, és T. Muravska által szerkesztett "EU Cohesion Policy: Reassessing Performance and Direction" című könyvében.

"By employing multi-level linear and Tobit models, the paper tests the effects of both regional and local economic and political factors on the territorial distribution of EU funds in Poland and Hungary in the 2007-2013 programming period. The results suggest that, all else being equal, in both countries some of the wealthiest regions and especially the wealthier localities have benefited more from the funds than the backward ones. Furthermore, the paper reveals that a political bias has also characterized the funding process in thatpolitical preferences of the central governments seem to have influenced the distribution of the funds."

A könyfejezet és maga a könyv teljes szövege a kiadó honlapján, IDE kattintva olvasható.

Előadás

Tanszékünk oktatója, Ádám Zoltán a Magyar Politikatudományi Társaság XXIII. Vándorgyűlésén tartott előadást Győrben a populizmusról, amelyet a tranzakciós költségek aspektusából vizsgált.

Előadásának diasora IDE kattintva érhető el.

Tanulmány

Megjelent a Közgazdasági Szemle 2017. évi 6. száma, amelyben tanszékünk oktatójának, Székely-Doby Andrásnak a "A kínai fejlesztő állam kihívásai" című tanulmánya is olvasható.

"A tanulmány elsősorban két kérdésre keres választ. 1. Vajon nevezhető-e Kína fejlesztő államnak, illik-e rá a Japán, de még inkább a Dél-Korea és Tajvan által fémjelzett modell, illetve tekinthető-e a kínai gazdasági csoda a fejlesztő állam újabb sikerének, vagy inkább a véletlenek összjátéka, és a páratlanul gyors növekedés teszi csak hasonlatossá az említett gazdaságokhoz? 2. Milyen tényezők befolyásolhatják Kína dinamikus gazdasági növekedésének folytatódását, és milyenek a kilátásai azon problémák leküzdésére, amelyekkel a reformfolyamat elindulása után negyven évvel szembe kell néznie. Az írás megmutatja, hogy bár több tekintetben is van különbségek a többi kelet-ázsiai gazdasághoz képest, az elmúlt két évtized kínai fejlődési pályája jól leírható a fejlesztő állam fogalmával. Igaz, a jelenlegi folyamatok fényében a kínai fejlesztő állam jövője nem tűnik túlságosan biztatónak, mivel már most olyan tényezők hátráltatják a további dinamikus fejlődést, amelyek Tajvan vagy Dél-Korea esetében csak fejlődésük későbbi szakaszában jelentkeztek, és amelyek leküzdésére Kína aktuális politikai és gazdasági viszonyai nem kínálnak hathatós megoldást."

A tanulmány a folyóirat honlapján, IDE kattintva érhető el.

Tanulmány

Kornai Jánosnak "A rendszerparadigma" című nagy hatású írása 1999-ben jelent meg. Az azóta eltelt évek történései és tapasztalatai azonban az elmélet továbbgondolására, továbbfejlesztésére ösztönözték a szerzőt. Ennek eredményeként jelent meg 2016 őszén Kornai professzor új cikke a témában, amely a "Még egyszer a „rendszerparadigmáról”" címet kapta. Ezen tanulmány, s az ennek apropóján készült Kornai-interjú immáron angol, vietnámi, spanyol és lengyel nyelveken is olvasható.

"A paradigma kifejezést Thomas Kuhn honosította meg a tudományfilozófiában: így nevezte el azt a sajátos szemléletmódot, ahogyan egy kutatási irányzat rátekint vizsgálata tárgyára. Azonos paradigmát használó kutatók hasonló kérdésekre keresik a választ, hasonló módszereket és fogalmakat alkalmaznak. A szerző 1999-ben publikált cikkében vezette be a „rendszerparadigma” kifejezést, amely a társadalomban működő rendszereket helyezi a vizsgálat középpontjába. A tanulmány a posztszocialista átalakulás során szerzett tapasztalatok alapján fejleszti tovább a korábbi cikkben kifejtett elméleti gondolatokat. Az első rész a szocialista és a kapitalista rendszert hasonlítja össze; leírja fő jellemzőiket, majd megállapítja, hogy Észak-Korea és Kuba kivételével az egykori szocialista országokban meghonosodott a kapitalista rendszer. A második rész a politikai-kormányzati formák szerint tipologizálja a kapitalizmus változatait. Három markáns típust különböztet meg: a demokráciát, az autokráciát és a diktatúrát. Huntington a demokratizálás harmadik hullámáról írt. A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy ez a hullám elapadt, a 47 posztszocialista ország lakosságának mindössze egytizede él demokráciában, a többiben autokrácia vagy diktatúra uralkodik. A harmadik rész Magyarországra alkalmazza a kialakított fogalmi és elemzési apparátust: itt kapitalizmus van, a politikai-kormányzati forma autokrácia – lényeges közös jellemzők mutathatók ki más kapitalista országokkal, illetve más autokráciákkal. Ez összefér azzal a felismeréssel, hogy egyes – nem alapvető jelentőségű – vonások egyediek, „hungarikumok”, különböznek minden más ország tulajdonságaitól."

A tanulmány teljes szövege, illetve további információk az idegen nyelvű megjelenésekről a szerző honlapján, IDE kattintva érhetők el.

Tanulmány

Megjelent a Vezetéstudomány 2017. évi 3. száma, amelyben tanszékünk oktatójának, Szabó Katalinnak a "Az intézményi vállalkozások: intézményi újítások - létező intézmények kombinációjával" című tanulmánya is olvasható.

"Az intézményi változások utóbbi két-három évtizedben tapasztalható dinamikája, eddig nem ismert intézmények felbukkanása, ráirányította figyelmet a kérdésre, hogy miként jönnek létre új intézmények. A 90-es évektől kezdve a szakirodalomban megjelent egy új terminus technicus: az intézményi vállalkozás (institutional entrepreneurship), amelyet az egyének és szervezetek új intézmények létrehozására, a meglévők kardinális átalakítására vagy lerombolására irányuló céltudatos akciójaként definiálnak. A szerző az intézményi vállalkozások lényegét a korábban ismert intézmények új kombinációinak kialakításaként ragadja meg. A tanulmány a sharing economy példáján – az Uber és az Airbnb eseteit használva – mutatja be az intézményi vállalkozások működését a gyakorlatban, több paraméter szerint szembeállítva őket a konvencionális piaci intézményekkel. Az írás kitér az intézményi vállalkozások széles körű, gyakran globális léptékű extern hatásaira is."

A tanulmány teljes szövege a Corvinus Kutatások adatbázisában, IDE kattintva érhető el.

Könyv

Tanszékünk professzorának, Győrffy Dórának új könyve jelent meg "Bizalom és pénzügyek - Válság és válságkezelés az Európai Unióban" címmel a Typotex Kiadó gondozásában.

"Az emberi kapcsolatok egyik legmeghatározóbb jellemzője a bizalom – a magánéletben és az üzleti világban egyaránt. Bár a fogalom nehezen meghatározható és nehezen mérhető, mégis egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a közgazdasági kutatásokban. Az 1980-as évektől kezdve számos eredmény mutatja, hogy a bizalom meghatározófontosságú a gazdasági növekedés, valamint az adók befizetése és a szabályok betartása területén. A könyv ezeket a kutatásokat a makropénzügyek területére terjeszti ki, és esettanulmányok révén bemutatja, hogyan segíthet mindez az Európai Unió válságának és válságkezelésének megértésében. Rávilágít arra, hogy alacsony bizalmi környezetben mind az egyének, mind pedig a döntéshozók időhorizontja lerövidül. Ilyen helyzetben elmaradnak a szerkezeti reformok,és

jellemzőek a politikai ciklusok, a laza pénzügyi szabályozások,valamint a fellendülés és válság váltakozásából eredő nagymértékű gazdasági kilengések. A kötet szerzője amellett érvel, hogy e problémák megoldásához az állam leginkább a jogállamiság megerősítésével tud hozzájárulni – nem véletlen, hogy a jogállamiság változása és a gazdasági konvergencia között szoros kapcsolat fedezhető fel az EU déli és keleti tagállamaiban."

A könyv a kiadó honlapjáról, IDE kattintva rendelhető meg.

http://www.typotex.hu/upload/book/8932/gyord110_medium.jpg

Veres Pál a Karc FM-en

Tanszékünk oktatója, Veres Pál 2017 elején kétszer is a Karc FM vendége volt. Első alkalommal a felsőoktatás stratégiai irányairól, kihívásairól és válaszairól beszélt, második alkalommal pedig a "Pénz, pénz és pénz" című könyv kapcsán a személyes pénzügyek menedzselésének kérdését járták körül a szerkesztővel.

A beszélgetések IDE és IDE kattintva érhetőek el és hallgathatók vissza.

Tanulmány

Megjelent a Köz-Gazdaság 2017. évi 1. száma, amelyben tanszékünk oktatójának, Golovics Józsefnek a "Horvát euró: vágyakhoz passzoló realitás vagy realitáshoz igazított vágyak?" című tanulmánya is olvasható.

"Az Európai Unióhoz huszonnyolcadik tagállamként csatlakozó Horvátország belé-pésekor kötelezettséget vállalt a közös valuta majdani bevezetésére, aminek alap-vető feltétele a maastrichti konvergenciakritériumok teljesítése. Jelen tanulmány ezen feltételek teljesülését vizsgálja, összevetve azt a horvát gazdasági és politikai elit, valamint a társadalom euróhoz fűződő attitűdjével."

A tanulmány teljes szövege a folyóirat honlapján, IDE kattintva érhető el.

Demonstrátori pályázat

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara pótpályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2016/2017-es tanév tavaszi félévére. Tanszékünk örömmel fogadja mindazon hallgatók jelentkezését, akiknek valamely kurzusunk során szimpatikussá vált oktatási illetve kutatási profilunk, s akik a tavaszi félév során szívesen segítenék demonstrátorként a munkánkat. A demonstrátorság Tanszékünkön nem pusztán feladatokat, hanem lehetőségeket is jelent: lehetőséget személyesen is részévé válni egy aktívan oktató és kutató Tanszéknek.

A kari pályázati kiírás valamint a pályázati adatlap IDE és IDE kattintva tölthető le, a részletekről pedig Tanszékünk oktatóinál illetve titkárságunkon van lehetőség érdeklődni.

Tanulmány

Megjelent a Competitio 2016. évi 2. száma, amelyben tanszékünk oktatójának, Golovics Józsefnek a " Kivándorlás vagy maradás? A hűség szerepe az egyéni döntésekben" című tanulmánya is olvasható.

"A tanulmányban arra a kérdésre keresem a választ, hogy napjainkban az országok közötti jelentős fejlettségbeli különbségek és alacsony mobilitási költségek ellenére miért tartózkodnak mégis sokan a nemzetközi migrációtól. Álláspontom szerint ez a kivándorlás lelki aspektusaival magyarázható, amelyet újszerű módon nem a mobilitási költségek között tárgyalok, hanem a személyközi kapcsolatokban megjelenő altruizmusra vezetek vissza. Ennek segítségével azt mutatom be, hogy az így definiált hűség a korábban tárgyaltaknál fontosabb szerepet játszhat a migrációs döntésekben, s napjaink megváltozott környezetében ellenösztönzője lehet a kivándorlásnak."

A tanulmány teljes szövege a folyóirat honlapján, IDE kattintva érhető el.

Tanulmány

Megjelent a Külgazdaság 2016. évi 11-12. száma, amelyben tanszékünk oktatójának, Golovics Józsefnek az "Agyelszívási adó az EU-ban: egy lehetséges megoldás?" című írása is olvasható.

"A cikk azt vizsgálja, hogy Jagdish Bhagwati agyelszívási adókoncepciója alkalmazható-e az Európai Unióban azoknak a feszültségeknek a mérséklésére, amelyek a munkaerő-vándorlási folyamatok miatt lépnek fel. A 2004-es bővítést követően a sajátos intézményi környezet és a tagállamok közötti fejlettségbeli különbségek ugyanis agyelszívást, olyan vándorlási folyamatokat indítottak el, amelyek kezelést kívánnak. Cikkünkben arra a kérdésre kívánunk választ adni, hogy – figyelembe véve az EU értékeit és sajátosságait is – a Bhagwati-féle agyelszívási adó megoldást jelenthetne-e erre a problémára. Amellett érvelünk, hogy a megvalósítás akadályokba ütközne, ráadásul a probléma gyökerét, a jelentős fejlettségbeli különbségeket a kompenzációs mechanizmus nem tudná csökkenteni."

A tanulmány elektronikus úton a folyóirat honlapjáról, IDE kattintva vásárolható meg.

Tanulmány

Immáron online is olvasható a Polgári Szemle 2016. évi 1-3. száma, amely tanszékünk oktatójának, Veres Pálnak a "Kihívások és változások a magyar felsőoktatás rendszerében, különös tekintettel a 2010 utáni időszakra" című tanulmányát is tartalmazza.

"A tanulmány – a teljesség igénye nélkül – áttekintést ad a hazai felsőoktatási rendszer 2010 előtti és utáni változásairól és kihívásairól, különös hangsúlyt helyezve az elemzésben a rendszer- és intézményi paradigma használatára. Mind az elemzés, mind a szakpolitika sikere szempontjából alapvető jelentőségű a felsőoktatás rendszerben, oktatási és társadalmi alrendszerként való értelmezése. A hagyományos szakpolitikai és szaktudományi megközelítés hatékonysága javítható, ha a felsőoktatás rendszerét alapvető intézményi sajátosságai és azok változásai alapján elemezzük. A tanulmányban megmutatjuk, hogy a 2010 előtti időszakban, de részben 2010 után is hiányos ez a fajta tudatos és explicit rendszerben gondolkodás. A 2010 utáni időszak a felsőoktatásban is komoly kihívásokkal indult, az átfogó változások stratégiai megalapozására pedig öt évet kellett várni. Bár az elmúlt 5 évben és különösen az utóbbi másfél évben jelentős intézményi változások történtek, a változások alapját képező stratégiaigényű dokumentum a rendszer- és intézményi paradigma alapján hiányosságokat is mutat."

A tanulmány teljes szövege a folyóirat honlapján, IDE kattintva érhető el.

Tanulmány

Megjelent a Köz-gazdaság 2016. novemberi száma, amelyben Tanszékünk professzorának, Csaba Lászlónak a "Közgazdaság és értékrend" című tanulmánya is szerepel.

"Ez  a  rövid  írás  –  a  teljesség  igénye  nélkül  –  azt  a  kérdést  vizsgálja,  hogy  a  közgazdaságigondolkodás és a gazdasági gyakorlat számára milyen támpontokat adhat a kereszténységértékrendje. És fordítva: milyen közgazdasági összefüggések váltak a világ és a gazdasággondjai iránt nem közömbös, konstruktív vallási gondolkodás részévé a globális pénzügyiválságot követően."

A tanulmány teljes szövege a folyóirat honlapján, IDE kattintva érhető el.

Pályaorientációs nap

2016. november 16-án Kiskunhalas városa pályaorientációs napot tartott a továbbtanulni vágyó középiskolások számára, ahol az érdeklődők többet között a Budapesti Corvinus Egyetem kínálatával is megismerkedhettek. A rendezvényen Karunkat Golovics József, Tanszékünk oktatója képviselte, aki a közgazdaság-tudomány érdekességeiről beszélt a potenciális hallgatók számára.

Műhelyvita

2016. november 11-én az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék a Makroökonómia Tanszékkel közös műhelyvitát rendezett, amelynek témája Székely-Doby András "Rent creation, Clientelism, and the Emergence of Semi-democracies" című tanulmányának megvitatása volt.

The 2nd International Economic Forum on Reform, Transition and Growth

Tanszékünk 2016. november 4-én The 2nd International Economic Forum on Reform, Transition, and Growth címmel rendezett konferenciát a kínai Jinan Egyetemmel, a Belgrádi Egyetem Politikatudományi Karával és a Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetemmel együttműködésben. A projektben résztvevő egyetemek minden évben másutt rendeznek konferenciát: tavaly a kantoni Jinan Egyetem volt a soros, idén a Corvinus. Az éves workshopok a címnek megfelelően a gazdasági növekedés, a reformok és az intézményi átmenet kérdéseit járják körül.

A konferenciát Jinshan Liu, a Jinan Egyetem Közgazdaságtudományi Karának dékán-helyettese, Andor László volt EU-biztos, a Corvinus Gazdaságpolitikai Tanszékének vezetője, Rosta Miklós, tanszékünk vezetője és Hámori Balázs tanszékünk korábbi vezetője, a szervezőbizottság elnöke nyitották meg. A két key-note speaker Bruno Dallago, a Trentói Egyetem professzora, a magyar és a kelet-közép-európai gazdasági átalakulás egyik legjobb nyugat-európai ismerője és Jinshan Liu voltak. Az első szekcióban kapott szót Irina A, Vasilenko, a Lomonoszov Egyetem Politikatudományi Karának professzora, illetve Petar Matic és Dragan Tralovic, a Belgrádi Egyetem Politikatudományi Karának professzorai. Tanszékünk képviseletében Hámori Balázs és Szabó Katalin az intézményi innovációk és intézményi rugalmatlanságok szerepéről, Ádám Zoltán a populizmus intézményi gazdaságtanáról, Székely-Doby András pedig a fél-demokráciák politikai gazdaságtanáról tartott előadást.

A konferenciát dunai hajózás és közös vacsora követte, másnap délelőtt pedig városnéző körútra vittük a külföldi vendégeket. Jövőre Moszkvában találkozunk!

A konferencia programja IDE kattintva érhető el.

Interjú Szabó Katalinnal

Szabó Katalin "Intézményi újítások - létező intézmények kombinációjával" címmel tartott előadást a Hámori Balázs tiszteletére rendezett "Sokszínűség a közgazdaságtanban" című konferencián. Ennek alkalmával egyetemünk honlapja interjút készített a professzor asszonnyal.

"A sokszínűség éppen olyan erős szabály, min t a kiszorítás. Mindkettő folyamatosan működik, a kérdés csak az, hogy mennyire gyorsan vagyunk képesek alkalmazkodni a trendekhez, netán elébe  menni az új irányzatoknak."

A teljes interjú IDE kattintva érhető el.

Közgazdasági Szemle megjelenések

A Közgazdasági Szemle legfrissebb, 2014 decemberi számában több írás is megjelent Tanszékünk munkatársaitól, illetve munkatársaink tevékenységéhez kapcsolódóan.

Székely-Doby András "A kínai reformfolyamat politikai gazdaságtani logikája", Kertész Krisztián pedig "A nemzetgazdasági és a regionális konvergencia mérése az EU-ban" címmel publikált a folyóiratban. A Szabó Katalin professzor asszony tiszteletére rendezett konferenciáról Golovics József készített összefoglalót. Emellett - Győrffy Dóra tollából - Kornai János "A puha költségvetési korlát" című könyvéről is olvasható recenzió a kiadványban.

Az írások IDE kattintva elérhetőek a Közgazdasági Szemle honlapján.

Műhelyvita

2014. december 16-án az Összehasonlító Gazdaságtan Tanszéktöbb külső szakértő részvételével műhelyvitát rendezett, melynek témája Hámori Balázs és Szabó Katalin készülőben lévő, Az „innováció innovációja”: új innovációtípusok a globális gazdaságban című tanulmányának megvitatása volt.

Kornai János: A puha költségvetési korlát

2014-ben megjelent Kornai János válogatott műveinek 4. kötete, mely A puha költségvetési korlát címet kapta.

"Kornai János a szocialista gazdaság működésének tanulmányozása során figyelt fel a következő jelenségre: az állami vállalatok nem tartanak attól, hogy veszteségessé válnak, mert tudják, hogy túlélésük biztosított, a pénzügyi bajból kimentik őket. A jelenséget így írta le: a szocializmus állami vállalatának költségvetési korlátja puha,; nem szab hatásosan érvényesülő korlátot a kiadásoknak. Ez számos káros következménnyel jár: rontja a hatékonyságot, csökkenti a vállalat ár- és költségérzékenységét, könnyelmű költekezésre késztet." (A könyvről további tájékoztató Kornai János személyes honlapján olvasható)

A könyvről Rosta Miklós Élet és Irodalomban megjelent recenziója IDE kattintva érhető el.

Prof. Dr. Szabó Katalin köszöntése

2014. november 5-én a Budapesti Corvinus Egyetem és a Közgazdasági Szemle ünnepi konferencia keretében köszöntötte Szabó Katalin Professzor Asszonyt születésnapja alkalmából.

Az egész napos rendezvény keretében az akadémiai szféra legjelesebb képviselői fejezték ki tiszteletüket Szabó Katalin személye és munkássága iránt.

http://portal.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/cornet/hu/tanszekek/kozgazdasagtudomanyi/tsz-osszhas/img/SAM_4158.JPG

 

Köszöntők:
- Rostoványi Zsolt köszöntése
- Török Ádám köszöntése
- Halm Tamás köszöntése
- Zalai Ernő köszöntése

Előadások:
- Bélyácz Iván előadása
- Karsai Judit előadása
- Bara Zoltán előadása
- Csaba László előadása
- Mihályi Péter előadása
- Meyer Dietmar előadása
- Hámori Balázs előadása
- Barakonyi Károly előadása
- Veres Pál előadása
- Kováts Gergely előadása
- Farkas Beáta előadása
- Gedeon Péter  előadása
- Székely-Doby András előadása
- Rosta Miklós előadása

 

http://portal.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/cornet/hu/tanszekek/kozgazdasagtudomanyi/tsz-osszhas/img/SAM_4208.JPG

Ünnepi konferencia

A Budapesti Corvinus Egyetem és a Közgazdasági Szemle közös szervezésében 2014. november 5-én, a Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó termében ünnepi konferenciát tartunk Szabó Katalin professzor asszony 70. születésnapja alkalmából.

A konferencia programja IDE kattintva érhető el.

A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni Tanszékünk titkárságán (E.212.), illetve e-mailben Horváth Tündénél (juliannatunde.horvath(kukac)uni-corvinus.hu) lehet.

A konferenciára minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Műhelyvita

2014. október 10-én lezajlott az Összehasonlító Gazdaságtan, valamint a Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék közös műhelyvitája. A program keretében Rosta Miklós kollégánk és Hajnal György közös "The illiberal state on the local level: The doctrinalfoundations of subnational governance reforms in Hungary (2010–2014)" című műhelytanulmányának megvitatására került sor.

Könyv

Tanszékünk tiszteletbeli professzor emerituszának, Kornai Jánosnak 2013 végén jelent meg a kapitalizmusról szóló angol nyelvű könyve "Dynamism, Rivalry and the Surplus Economy: Two Essays on the Nature of Capitalism" címmel az Oxford University Press gondozásában.

"In these two thoughtful essays, the very nature of capitalism is drawn out and exposed for examination and critique through its contrast with socialism. János Kornai, having both lived in and studied the socialist political and economic system, is in the unique position to compare these disparate economic systems. His first book, Overcentralization in Economic Administration, was the first critical analysis of the communist system written behind the Iron Curtain. Now, in Dynamism, Rivalry, and the Surplus Economy, Kornai has turned his attention to the opposing economic system in an effort to explain what makes capitalism successful and through that, what hampers the progress of socialism.

This book argues that the two systems bring about opposing patterns of supply and demand in the labor and goods markets. Socialism is defined by a shortage of goods and labor and an excess of demand. Capitalism, on the other hand, is an economy of surplus—a chronic excess of supply of goods and labor. Kornai responds to common criticisms of the capitalist system, explaining why full employment is still impossible even when with an abundance of goods and why it is not a fatal disorder of the system that resources are not fully utilized. On the latter point, Kornai claims that the underutilization of resources is, in fact, capitalism’s biggest merit. This environment breeds rivalry among producers, which in turn encourages innovation. Whereas socialism is slothful and imitative, capitalism is dynamic and progressive."

A kötet az angol kiadást követően 2012-ben orosz és vietnámi, 2014-ben lengyel, 2016-ban pedig japán nyelven is megjelent. A mű sikerességét ugyancsak mutatja, hogy számos recenzió, könyvismertető készült róla, melyek egyike a Journal of Economic Literature-ben jelent meg:
- Chavance, Bernard (2015): János Kornai's comparative theory and defense of capitalism. Journal of Comparative Economic Studies, Kyoto, Vol. 10, pp. 45-54.
- Laki Mihály (2016): Kornai János: Dynamism, rivalry and the surplus economy. BUKSZ [in Hungarian], vol. 28/2, pp. 181-184. (IDE kattintva érhető el).
- Móczár József (2015): Kornai' DRSE theory versus general equilibrium theory. Public Finance Quarterly, vol. 2015/2, pp. 194-211. (IDE kattintva érhető el).
- Nuti, Mario (2014): Kornai -- Shortage versus surplus economies. (Nuti blogján illetve IDE kattintva érhető el). A recenzió a következő konferencián is bemutatásra került: WINIR Conference, Greenwich, London, 2014.
- Xu, Cheng-Gang (2017): Capitalism and socialism: Review of Kornai's Dynamism, rivalry and the surplus ecomony. CEPR publications. (IDE kattintva érhető el).
- Xu, Chenggang (2017): Capitalism and socialism: Review of Kornai's Dynamism, rivalry and the surplus ecomony. Journal of Economic Literature, vol. 55(1), pp. 191–208. (IDE kattintva érhető el).

A kötetről, illetve annak beszerzéséről a szerző honlapján, IDE kattintva érhető el további információ.

Hung cover

Utolsó frissítés: 2017.10.18.