Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

TDTK célja:

Küldetésünk:

Multidiszciplináris látásmód és rendszerszemlélet átadására, a készség-, attitűd- és felelősségvállalás fejlesztésére képes, a képzésben lévő generációk főbb jellemzőihez igazodó, gazdag módszertani eszköztárral rendelkező, a tanítási-tanulási folyamatba az IKT eszközöket hatékonyan integrálni képes, innovatív, a változásokat menedzselő, a hazai és nemzetközi tudományos térben tájékozott közgazdásztanárok képzése, továbbképzése.

Stratégiánk fókuszában öt kiemelt terület:

  • a közgazdásztanár képzés korszerűsítése és megújulása
  • Felnőttképzés
  • Digitális tanulási folyamatok és digitális tanulási eszközök fejlesztése
  • Együttműködés szakmai partnerekkel (tanárképző intézményekkel, közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolákkal, fejlesztési és kutatási intézetekkel, szakképzést irányító szervezetekkel)
  • nemzetközi nyitás, nemzetközi kapcsolatok kialakítása

 

Tanárképző és Digitális Tanulás Központ stratégia

 

Elsődleges célkitűzéseink:

Országos digitális módszertani központtá válás

Versenyképes, minőségi képzések nyújtása

Ezeknek alárendelten határozhatjuk a fenti területek célkitűzéseit:

Közgazdásztanár képzés korszerűsítése és megújulása

Célkitűzések:

Tartalmában és szerkezetében változó közgazdásztanár képzés

Optimális képzési kínálat meghatározás a változó igényekhez igazodva

Teljesítményelvű, hallgatóközpontú tanítási-tanulási környezet kialakítása képzéseinken

A képzések komplexitásának biztosítása

Műhelymunkák kialakítása és erősítése

Tanszékek közötti koordinációs feladatok hatékony ellátása

Idegen nyelvű kurzusok indítása

Párhuzamos képzési lehetőség akkreditálása

Felnőttképzés

Célkitűzések:

Környezeti változásokhoz igazadó továbbképzések

Felsőfokú szakképzések (rövid ciklusú) és szakirányú szakképzések közismereti és közgazdász tanárok, az oktatási rendszerben dolgozók számára

A felsőoktatásban dolgozó oktatók módszertani továbbképzése

Phd hallgatók és demonstrátorok módszertani képzése

Bekapcsolódás a mentortanár képzésbe

Digitális tanulási folyamatok és digitális tanulási eszközök fejlesztése

Célkitűzések:

Innovatív fejlesztések - Gennovációk

E-learning és blended taneszközöket készítő központ működtetése

Tükrözött tantermi oktatások megvalósítása

A Tanárképző és Digitális Tanulási Központ honlapján egy módszertani bank létrehozása és működtetése

Együttműködés szakmai partnerekkel, kollégákkal (tanárképző intézményekkel, közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolákkal, fejlesztési és kutatási intézetekkel, szakképzést irányító szervezetekkel)

Célkitűzések:

A végzett hallgatók alumni hálózatának kialakítása és működtetése

Gyakorló iskolai hálózat újraszervezése és működtetése

Szakkolégium szerű szerveződést létrehozása közgazdasági alapképzésben részt vevő hallgatók számára

Hazai kutató és fejlesztő munkákba bekapcsolódás

Nemzetközi nyitás, nemzetközi kapcsolatok kialakítása

Célkitűzések:

Bekapcsolódás a nemzetközi kutatási programokba

Szakmai együttműködések kialakítása hasonló profilú intézményekkel

Idegen nyelvű online kurzusok, képzési programok indítása

Konferenciák szervezése, illetve nemzetközi és hazai konferenciákon való részvétel

Célrendszerünk elfogadása és megvalósítása biztosítja Tanárképző és Digitális Tanulási Központunk több lábon állását, megerősödését, elfogadottságának növekedését az egyetemen belül.

A célkitűzések és a hozzá kapcsolódó feladatok megvalósítását segíti a TDTK kialakult szervezeti és működési felépítése.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.