Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29 30

 

ALAPSZAK

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

2018. AUGUSZTUS 6.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2018. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

Nappali képzések

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

A

N

K

alkalmazott közgazdaságtan
(magyar nyelven)

250 000 Ft

6

1 < 20

A

N

K

alkalmazott közgazdaságtan

(angol nyelven)(2)

250 000 Ft

6

1 < 10

matematika (E) és
gazdasági ismeretek v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (5) v. egy idegen nyelv
(4) v. szakmai előkészítő tárgy (3)

O

N

K

gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés(1)

350 000 Ft

10

1 < 20


(1) Választható specializációk: gazdaságmatematika, pénzügy-matematika.

(2) Az angol nyelvű alapképzési szakokon résztvevők idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat is fizetnek. A részletek "A jelentkezés és felvétel sajátos feltételei" alatt találhatók.

(3) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

(4) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

(5) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Az alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapképzési szakon a hallgatók 250 000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulást fizetnek (az önköltségi díjon felül).
Az alapképzési szakon az eredményes tanuláshoz nyelvtudás - angol nyelvből általános vagy szakmai, B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C) típusú nyelvvizsga szintű nyelvtudás - szükséges, amit a felvételi eljárás során igazolniuk nem kell.

Csatolandó dokumentumok

A 2018. augusztus 6-i jelentkezési határidővel egy időben kell a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat megküldeni. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók "Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok" c. fejezetben.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden alapképzés

 

 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

 MESTERSZAK


AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

2018. AUGUSZTUS 6.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2018. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

A felvételi vizsgák időpontja: 2018. augusztus 21. (kedd).


MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

  Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

M

N

K

közgazdálkodás és közpolitika (magyar nyelven)

350 000 Ft

4

1 < 20

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

N

K

közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven)(6)

350 000 Ft

4

1 < 10

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

N

K

közgazdasági elemző (magyar nyelven)(1)(5)

350 000 Ft

4

1 < 40

aktuális kérdések közgazdasági elemzése (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

N

K

közgazdasági elemző (angol nyelven) (2)(5)(6)

350 000 Ft

4

1 < 10

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

  Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

M

L

K

közgazdálkodás és közpolitika(4)

 350 000 Ft

4

1 < 20

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

E

K

pénzügy(3)

 400 000 Ft

4

1 < 20

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

 

(1) Választható specializációk: bank- és közpénzügyek, jegybanki elemző, makrogazdasági- és piacelemző.

(2) Választható specializációk: egészségügyi közgazdaságtan, munkaügyi tanulmányok, összehasonlító gazdaságtan.

(3) Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: hetente maximum 3 nap, 17.20 órától.

(4) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanórái tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havonta két hétvégén, pénteken délután és szombaton egész nap.

(5) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

(6) Az angol nyelvű mesterképzési szakokon résztvevők idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat is fizetnek. A részletek "A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei" alatt találhatók.

Pótfelvételi eljárással kapcsolatos információk

 

A közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) és a közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterképzési szakokon a hallgatók 250 000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulást fizetnek (az önköltségi díjon felül).

Az intézményi különeljárás díj összege 4 000 Ft (saját vizsga szervezésének díja), amelyet kizárólag átutalással lehet megfizetni. A különeljárási díj befizetésének a határideje 2018. augusztus 17. Vizsgát megkezdeni csak abban az esetben lehet, ha a különeljárási díj befizetését a jelentkező terhelési értesítővel igazolni tudja, ezért azt a felvételi vizsgára kérjük, hozza magával.

A befizetéshez szükséges adatok:
Számlaszám: 10032000-00282857-00000000
Számlavezető bank: Magyar Államkincstár
Közlemény: Jelentkező neve_születési dátum_A2KE08001K

Amennyiben a jelentkező nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakon végzett, akkor legkésőbb 2018. augusztus 3-ig kreditelismerési kérelmet kell benyújtania a Karon (ha azt az általános eljárás vagy a korábbi évek eljárásainak valamelyikében az adott mesterszak vonatkozásában még nem tette meg, ebben az esetben ugyanis elegendő az akkor meghozott határozatot feltölteni). A kérelem alapján a szakok kreditelismerési bizottságai megvizsgálják, hogy a jelentkező korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterszakon mennyi kredit ismerhető el. A kreditelismerési eljárás díjköteles (5 825 Ft). A különeljárási díjat kizárólag átutalással lehet megfizetni. Az eljárásról bővebben a Kar honlapján olvashat, ahonnan a kreditelismerési kérelem formanyomtatványa is letölthető.

A befizetéshez szükséges adatok:
Számlaszám: 10032000-00282857-00000000
Számlavezető bank: Magyar Államkincstár
Közlemény: Jelentkező neve_születési dátum_A2KE08008K

A közgazdasági elemző (magyar nyelven) mesterszak írásbeli felvételi vizsgája 2018. augusztus 21-én 10 órakor, szakmai és motivációs beszélgetése augusztus 21-én 12 órakor kezdődik.

Minden egyéb mesterszak esetében a szakmai és motivációs beszélgetések 2018. augusztus 21-én 10 órakor kezdődnek.

A Kar az írásbeli és a szóbeli vizsgákról külön értesítést nem küld, a jelentkezőknek (bármely mesterszakra történő jelentkezés esetén) augusztus 21-én 9.30 órakor kell megjelenniük az Egyetem Főépületének (Fővám tér 8) I. emelet 187-es irodájánál, ahol a pontos terembeosztás kifüggesztésre kerül.

Valamennyi mesterképzési szakra jelentkezőnek önéletrajzot is kell a jelentkezéshez mellékelnie. Motivációs levelet nem kell benyújtani!

A közgazdálkodás és közpolitika mesterképzésre jelentkezőknek (függetlenül attól, hogy milyen nyelvű képzésre, illetve milyen munkarendű képzésre jelentkeznek) fel kell tölteniük a felsőfokú tanulmányi eredményeiket (az alapképzésben tanult tantárgyak és azok érdemjegyei) igazoló dokumentumot a lezárt féléveikről (leckekönyv vagy oklevél-melléklet).

Amennyiben a jelentkező csak az oklevél megszerzéséről szóló igazolással rendelkezik, és az igazoláson nem szerepel az oklevél minősítése, akkor a jelentkezőnek valamilyen más dokumentummal (leckekönyv másolata, egyéb, az intézmény által kiállított igazolás) kell igazolnia, hogy milyen minősítéssel végzett. Ellenkező esetben a jelentkezőnek az oklevél minősítésére nem adható pontszám.

Nem adható továbbá oklevél minősítésére pontszám annak a jelentkezőnek sem, akinek oklevele nem tartalmazza a minősítését, és valamilyen egyéb módon (igazolással, az oklevél-melléklet feltöltésével) nem tudja igazolni, hogy milyen minősítéssel szerzett oklevelet.

Figyelem: csak olyan szkennelt dokumentumokból tudnak pontszámot számítani, amelyből egyértelműen kiderül, hogy az a jelentkezőhöz tartozik (tehát, ha például az oklevél-melléklet első oldala nincs beszkennelve, és így nem állapíthatóak meg belőle a hallgató személyes adatai, akkor hiába szerepel benne minősítés, abból nem számolható pontszám).

Mivel többletpont csak az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért jár, ezért intézményi diákköri konferencián elért eredmények igazolására nincs szükség!

Pontszámítás:

közgazdasági elemző (angol nyelven) (nappali képzések), közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) (nappali képzések), pénzügy (esti képzések), közgazdálkodás és közpolitika (levelező képzések)

Felvételi pontok:  

- oklevél minősítése alapján: 20 pont és  

- szakmai és motivációs beszélgetés: 70 pont

 

közgazdasági elemző (nappali képzések)

Felvételi pontok:  

- oklevél minősítése alapján: 20 pont és  

- aktuális kérdések közgazdasági elemzése: 50 pont és  

- szakmai és motivációs beszélgetés: 20 pont

 

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.  

- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont    

- fogyatékosság: 5 pont    

- gyermekgondozás: 5 pont    

- hátrányos helyzet: 5 pont  

- OTDK 1-3. hely: 5 pont

- sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont  

- sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

Csatolandó dokumentumok

A 2018. augusztus 6-i jelentkezési határidővel egy időben kell a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat megküldeni.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

                       

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, motivációs levél, önéletrajz, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása

Utolsó frissítés: 2018.08.28.