Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Vállalkozás- és gazdaságpszichológia szakirányú továbbképzési szak

Vállalkozás- és gazdaságpszichológia szakirányú továbbképzési szak

A képzésért felelős szervezeti egység: Tanárképző és Digitális Tanulás Központ
Igazgató: Dr. Bodnár Éva, egyetemi docens
Kapcsolattartó: Jávorffy-Lázok Alexandra, alexandra.javorffy-lazok@uni-corvinus.hu

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Vállalkozás- és gazdaságpszichológia szakirányú továbbképzési szak
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
vállalkozás és gazdaságpszichológiai tanácsadó
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

A képzés célja:
A Vállalkozás- és gazdaságpszichológia egyetemi szakirányú továbbképzési szak célja olyan gazdasági és viselkedéstudományi szakismertek és készségek átadása, amelyek lehetővé teszik a szakképzettség megszerzői számára, hogy szervezeti és vezetési tanácsadói, szervezetfejlesztő, HR-, PR-, vagy marketing kommunikációs tevékenységet végezzenek. A képzés 4 féléves (120 kreditpont), bármilyen Közgazdaságtudományi (MA) oklevéllel, vagy egyetemi szintű közgazdász diplomával rendelkezők jelentkezhetnek. A képzés elsősorban a felső- és középvezetői feladatokat ellátó gazdasági szakemberek számára készült, ugyanakkor a képzés sok olyan kompetenciát fejleszt, amelyek nem kizárólagosan a vezetők számára hasznosíthatóak. A képzés a vezetők mellett azoknak ajánljuk, akik a gazdasági folyamatok és az intézmények/cégek szervezeti működésének pszichológiai dimenzióit, s ezen keresztül mélyebben meg akarják érteni a saját munkakörnyezetüket formáló emberi viszonyrendszereket.

A felvétel feltételei:
A 2006 előtti felsőoktatási rendszerben szerzett egyetemi szintű közgazdász szakképzettség. A 2006 utáni felsőoktatási rendszerben gazdaságtudományok képzési területen mesterképzésben szerzett oklevél.

A képzés ideje: 4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Önköltség díja (félév): 250.000 Ft

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzés
Képzés helyszíne: BCE-TK, Budapest
Munkarend: levelező
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kb 5 hétvége: péntek, szombat.

A képzés minimum 15 főtől indul.

Számonkérés módja:
A képzés gyakorlatorientált, a jelentkezők pszichológiai elméleti alapozás után viselkedéstudományi, szervezetpszichológiai ismereteket, technikákat valamint a különféle tematikájú tréningcsoportok vezetésére történő módszertani alapozást sajátítanak el.
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A képzés záróvizsgával és ennek keretében záródolgozat védésével fejeződik be.

Főbb ismeretkörök

  • A képzés a következő tématerületeken nyújt tanulási lehetőséget:
  • Szervezeti kommunikáció
  • Változásmenedzsment
  • A szervezeti működés és a gazdasági folyamatok érzelmi dimenziói.
  • Szervezetfejlesztés
  • A munkaerő generációs különbségéből eredő jelenségek a gazdaság világában
  • A vezetés kérdései
  • A döntés pszichológiája

A képzés gyakorlatorientált. A hagyományos tanulásszervezési megoldások mellett [előadás, gyakorlat] a képzés fontos sajátossága, hogy jelentkezők team teachnig-re építő projektoktatás kereti között foglalkozhatnak olyan életszerű problémák megoldásával/kezelésével, amelyek a fenti területekhez szorosan kapcsolódnak. A tanulási projektek kapcsán meghatározó cselekvés általi tanulás [learning by doing] segíti, hogy az elméleti modellek szervesen összekapcsolódjanak a gyakorlati alkalmazással, és így a résztvevők valós munkahelyi szituációkban aktiválható tudást szerezzenek.

A vállalkozás- és gazdaságpszichológia szakirányú továbbképzési szak tantervi és órarendi követelményeit lásd a Tanárképző és Digitális Tanulás Központ honlapján Hallgatóknak fül alatt.

A jelentkezés módja és feltételei:
A jelentkezés formája jelentkezési lapon.
Interneten a következő oldalon és 1q2w3e4r jelszóval: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=57788

A csatolandó dokumentumokat a jelentkezések feldolgozását követően e-mailen fogjuk kérni, a hallgatókat egyenként megkeresve. (Ennek várható időpontja 2020. nyara)

Jelentkezési határidő:

2020. augusztus 24.

Jelentkezés elbírálása:

 2020. július közepétől

 

További információ a képzésről a www.felvi.hu weboldalon olvasható.


Utolsó frissítés: 2019.11.18.