Augusztus - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Pályázati felhívás MNB Kiemelt Tanulmányi Ösztöndíjra

A Budapesti Corvinus Egyetem – az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében, a BCE SZMR III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban HTJSZ) 9/F.§-ban meghatározottaknak megfelelően – pályázatot hirdet a 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévére az MNB közreműködésével megvalósuló képzésekben (ld. 1. pont) részt vevő hallgatók támogatására az alábbiak szerint.

1.)            A pályázat célja, hogy a Magyar Nemzeti Bank

-        az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési (magyar, angol),

-        a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési,

-        a biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzési,

-        a regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési,

-        a közgazdasági elemző mesterképzési,

-        a közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési (magyar, angol) (nappali és levelező) szakok képzésében tanulmányaikat folytató aktív hallgatókat, valamint

-        a biztosítási és pénzügyi matematika szakon ELTE aktív státuszú hallgatójaként az Egyetemen vendéghallgatói jogviszonyban tanulmányokat folytató vendéghallgatókat

a tanulmányi eredményük alapján ösztöndíj formájában támogassa. Az MNB Kiemelt Tanulmányi Ösztöndíjban az érintett szakok hallgatói közül egy félévben összesen legfeljebb 50 fő részesülhet.

2.)            A támogatás és a pályázat benyújtásának feltételei:

a)       Az ösztöndíjban azok a magyar állampolgárságú hallgatók részesülhetnek, akiknek az adott szakon az utolsó lezárt aktív félévük ösztöndíj-átlaga meghaladja a 4,00-t.

b)       Az ösztöndíj összege maximum 30.000 forint havonta.

c)       A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a hallgató

ca)   a pályázat benyújtásának félévében, a 2016/2017. tanév 2. félévében aktív hallgatói jogviszonyban álljon az Egyetemmel,

cb)   teljesítette az utolsó lezárt aktív félévvel a képzése időarányos kreditértékének legalább 80%-át.

d)       Pályázatot nem nyújthat be az a hallgató, akinek az egyéni tanulmányi ideje a képzési idő másfélszeresét meghaladta.

e)       A hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az ösztöndíj tovább nem folyósítható, ha

ea)   a hallgatói jogviszonya megszűnik;

eb)   az adott félévben az aktív státuszát passziváltatja;

ec)   az MNB nem folyósítja az ösztöndíj fedezetét biztosító saját bevételt.

3.)            A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a hallgató részt vett TDK-n vagy OTDK-n, és ott helyezést ért el. Az erről szóló igazolást a pályázat benyújtásakor a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül kell feltölteni (ld. jelen felhívás 6. pontját).

4.)            Az ösztöndíj egy félévre (5 hónap, 2017. február–2017. június) szól.

5.)            Azok a hallgatók, akik a 2016/2017. tanévben MNB Kiválósági Ösztöndíjban részesülnek, nem nyújthatnak be pályázatot az MNB Kiemelt Tanulmányi Ösztöndíjra.

6.)            A pályázatot a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer „Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „MNB Kiemelt Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat 2016/17/2. félév” kérvényen keresztül kell benyújtani. A pályázati időszak 2017. február 14. (kedd) 12.00 órától kezdődik.

7.)            A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 23. (csütörtök) 16.00 óra.

8.)            A pályázat elbírálása

a)       A pályázatokat az MNB és az Egyetem által delegált tagokból álló Irányító Bizottság (a továbbiakban: Irányító Bizottság) bírálja el.

b)       Az Irányító Bizottság – a tanulmányi eredmények és a 3.) pont függvényében – differenciált ösztöndíj-számítási metódust is alkalmazhat.

c)       Az Irányító Bizottság a benyújtási határidőt követő 10 napon belül meghozza döntését.

A pályázatról további felvilágosítás Pósvai Adrienn Éda irodavezetőtől az oktat.rh(kukac)uni-corvinus(pont)hu) e-mail címen kérhető.

Budapest, 2017. február 14.

                                                                                                                 

                                                                                           Oktatási Rektorhelyettesi Iroda

Utolsó frissítés: 2017.02.13.