Augusztus - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Pályázati felhívás MNB Kutatási Kiválósági Díjra

A Budapesti Corvinus Egyetem ― az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) együttműködése keretében, a Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat 10. §-ában meghatározottaknak megfelelően ― pályázatot hirdet az MNB Kutatási Kiválósági Díj elnyerésére.

1.) Az MNB Kutatási Kiválósági Díj (a továbbiakban: Díj) célja az Egyetem és az MNB közötti együttműködési megállapodás által érintett tudományterületen folyó vagy tervezett kutatások finanszírozása.

 

2.) A támogatás feltételei:

 

a)       A Díjra pályázhatnak az Egyetemen gazdaságtudomány és társadalomtudomány kutatási területen

aa) doktori tanulmányaikat folytató hallgatók, valamint

ab) az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló doktorjelöltek és

ac) az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók-kutatók, akik más felsőoktatási intézményben doktori tanulmányokat folytatnak.

 

b)       Az MNB és az Egyetem által delegált tagokból álló Irányító Bizottság (továbbiakban: Irányító Bizottság) jogosult eldönteni, hogy mely kutatást milyen összegben díjaz.

 

c)       A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó publikációs tevékenységének adatai az MTMT adatbázisban naprakészen elérhetők legyenek.

 

d)                   A pályázónak vállalnia kell, hogy a kutatási tevékenység eredményéről a támogatási időszak végére záró szakmai és pénzügyi beszámolót készít.

 

e)       A pályázónak el kell fogadnia a Szellemi tulajdon-kezelési Szabályzatot, s erről írásban kell nyilatkoznia.

 

f)        A pályázó hozzájárul, hogy a nyertes pályázó nevét, kutatási témáját és az elnyert díj összegét az Egyetem honlapján közzéteszi.

 

3.) A pályázatnak tartalmaznia kell

a)   a pályázó személyének, eddigi tudományos eredményeinek tárgyilagos bemutatását pontos bibliográfiai adatokkal ellátva;

b)   a kutatási terv részletes bemutatását ― megjelölve azt a tudományterületet és tudományágat, amelynek körébe a kutatómunka tartozik ―az alábbiak szerint: kutatási probléma bemutatása, a kutatás elméleti kereteinek összefoglalása, a hipotézisek és/vagy kutatási szempontok részletezése, a kutatási módszerek és adatigények bemutatása, a várható elméleti és gyakorlati eredmények felvázolása;

c)   a témavezető szakmai ajánlását;

 

 

 

 

 

 

 

4.) A pályázatot egy eredeti példányban az Oktatási Rektorhelyettesi Irodában kell benyújtani személyesen vagy postai úton (1093 Budapest, Fővám tér 8., 213. szoba), valamint elektronikusan megküldeni az oktat.rh(kukac)uni-corvinus(pont)hu címre.

 

5.) A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10. A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott pályázatot az Irányító Bizottság nem veszi figyelembe.

 

6.) A pályázathoz mellékelni kell a 2.) a) és c) pontjaiban és a 3.) pontban meghatározottak igazolására szolgáló dokumentumokat.

 

 

6.) A pályázat elbírálása

 

a)       A pályázatokat az Irányító Bizottság bírálja el figyelemmel a 2.) b) pontban meghatározottakra.

b)       A Díj fizetésének módját és időtartamát a kutatási tervre figyelemmel az Irányító Bizottság határozza meg.

c)       Az Irányító Bizottság a benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül meghozza döntését.

 

 

8.) A pályázatról további felvilágosítás Pósvai Adrienn Éda irodavezetőtől (482-5262 vagy oktat.rh(kukac)uni-corvinus(pont)hu) kérhető.

 

 

 

Budapest, 2017. március 31.

Utolsó frissítés: 2017.03.30.