November - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Pályázati felhívás MNB Ösztöndíjra a kiírásban meghatározott szak önköltséges képzésében részt vevő, a 2017/2018. tanév 1. félévére, a központi felsőoktatási felvételi eljárás keretében felvételt nyert hallgatóinak támogatására

A Budapesti Corvinus Egyetem – az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében, BCE SZMR III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9/E.§-ban meghatározottaknak megfelelően – pályázatot hirdet az MNB közreműködésével megvalósuló képzések (ld. 1. pont) önköltséges hallgatóinak támogatására az alábbiak szerint.

1.)       A pályázat célja, hogy az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködésének eredményeként ösztöndíj formájában támogassa – az MNB közreműködésével megvalósuló

-          alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak (magyar nyelven),

-          alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak (angol nyelven),

-          gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés,

-          közgazdasági elemző mesterképzési szak,

-          biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzési szak,

-          regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak

-          közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak

önköltséges, aktív hallgatóinak (a továbbiakban: önköltséges hallgatók) tanulmányait a felvételi eredményük alapján. Az ösztöndíjban az önköltséges hallgatók közül egy időben – az érintett képzéseken adott tanévben aktív hallgatók körében – legfeljebb összesen 80 fő részesülhet. Az MNB és az Egyetem által delegált tagokból álló Irányító Bizottság (továbbiakban: Irányító Bizottság) jogosult eldönteni, hogy jelen pályázati kiírás keretében hány önköltséges hallgatónak ítéli meg az ösztöndíjat.

2.)       A támogatás feltételei:

a)    Az ösztöndíjban az 1.) pontban meghatározott szakon tanulmányaikat 2017/2018. tanév 1. félévében megkezdő önköltséges magyar állampolgárságú hallgatók részesülhetnek felvételi pontszámuk alapján.

b)    Az a hallgató is pályázhat az ösztöndíjra, akit a támogatandó szakon állami ösztöndíjas finanszírozási formáról önköltséges finanszírozási formába soroltak át, mert elhasználta az állam által támogatott féléveit. Ebben az esetben az Irányító Bizottság egyedi elbírálás keretében jogosult eldönteni a hallgató előző félévi tanulmányi eredménye alapján, hogy megítéli-e az adott hallgatónak az ösztöndíjat.

c)    A megítélt támogatás az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időre szól.

d)     A pályázó számára megítélt ösztöndíj összege legfeljebb az általa fizetendő önköltség 100%-a.[1]

e)     A pályázat benyújtásának feltétele, hogy

ea) az önköltséges hallgató aktív jogviszonyban álljon az Egyetemmel,

eb) az önköltséges hallgató felvételi pontszáma eléri

-          az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon (magyar nyelven) a 350 pontot,

-          az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon (angol nyelven) a 350 pontot,

-          a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzésen a 390 pontot,

-          a közgazdasági elemző mesterképzési szakon a 70 pontot,

-          a biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzési szakon a 60 pontot,

-          a regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szakon a 80 pontot,

-          közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szakon a 80 pontot.

f)      A támogatás folyósításának feltétele a támogatást elnyert hallgató és az Egyetem közötti támogatási szerződés megkötése.

3.)       A támogatásra nem jogosultak azok a hallgatók, akiknek az önköltségét más, számla ellenében fizette be.

4.)       Az ösztöndíj kizárólag aktív félévben folyósítható.

5.)       A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott félévben és – mesterképzési szakos pályázó esetében – az azt megelőző félévben milyen pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíjban, támogatásban részesült.

6.)       Az önköltséges hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az ösztöndíj tovább nem folyósítható, ha

a)       az utolsó két olyan aktív félévében, amelyben nem külföldi részképzésben vett részt, nem teljesít legalább együttesen 45 kreditet és az összesített korrigált kreditindexe nem éri el a 3,5 átlagot; a felvételi pontszámuk alapján felvett hallgatók esetében az első eltelt félévben az összesített korrigált kreditindexe nem éri el a 3,5 átlagot,

b)       állami ösztöndíjas képzésre sorolják át,

c)       hallgatói jogviszonya megszűnik,

d)       az önköltséges hallgató beiratkozását követően a képzési idő másfélszerese eltelt,

e)       az MNB nem folyósítja az ösztöndíj fedezetét biztosító saját bevételt.

7.)       A pályázatot a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer „Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „MNB Ösztöndíj Pályázat 2017/18/1” kérvényen keresztül kell benyújtani. A pályázati időszak 2017. szeptember 11. 8.00 órától kezdődik.

8.)       A pályázati kérelem benyújtásának határideje: 2017. szeptember 20. 8.00 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő.

9.)       A pályázat elbírálása:

a)       a pályázatokat az Irányító Bizottság bírálja el,

b)       az Irányító Bizottság a benyújtási határidőt követő 10 napon belül meghozza döntését.

10.)   A pályázatról további felvilágosítás Pósvai Adrienn Éda irodavezetőtől az oktat.rh(kukac)uni-corvinus(pont)hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2017. szeptember 8.

 

 

Oktatási Rektorhelyettesi Iroda


[1] Az önköltségnek nem képezi részét az idegen nyelvű képzések esetében fizetendő nyelvi hozzájárulás díja.

Utolsó frissítés: 2017.09.19.