Március - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Pályázati felhívás MNB Kutatási Kiválósági Díjra

A Budapesti Corvinus Egyetem ― az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) együttműködése keretében, a Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat 10. §-ában meghatározottaknak megfelelően ― pályázatot hirdet az MNB Kutatási Kiválósági Díj elnyerésére.

1.) Az MNB Kutatási Kiválósági Díj (a továbbiakban: Díj) célja az Egyetem és az MNB közötti együttműködési megállapodás által érintett tudományterületen folyó vagy tervezett kutatások finanszírozása.

2.) A támogatás feltételei:
 
a)     A Díjra pályázhatnak az Egyetemen gazdaságtudomány és társadalomtudomány kutatási területen
aa) doktori tanulmányaikat folytató hallgatók, valamint
ab) az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló doktorjelöltek és
ac) az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók-kutatók, akik más felsőoktatási intézményben doktori tanulmányokat folytatnak.
b)     Az MNB és az Egyetem által delegált tagokból álló Irányító Bizottság (továbbiakban: Irányító Bizottság) jogosult eldönteni, hogy mely kutatást milyen összegben díjaz.
c)      A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó publikációs tevékenységének adatai az MTMT adatbázisban naprakészen elérhetők legyenek.
d)                 A pályázónak vállalnia kell, hogy a kutatási tevékenység eredményéről a támogatási időszak végére záró szakmai és pénzügyi beszámolót készít.
e)     A pályázónak el kell fogadnia a Szellemi tulajdon-kezelési Szabályzatot, s erről írásban kell nyilatkoznia.
f)       A pályázó hozzájárul, hogy a nyertes pályázó nevét, kutatási témáját és az elnyert díj összegét az Egyetem honlapján közzéteszi.
 
3.) A pályázatnak tartalmaznia kell

a)   a pályázó személyének, eddigi tudományos eredményeinek tárgyilagos bemutatását pontos bibliográfiai adatokkal ellátva;
b)   a kutatási terv részletes bemutatását ― megjelölve azt a tudományterületet és tudományágat, amelynek körébe a kutatómunka tartozik ―az alábbiak szerint: kutatási probléma bemutatása, a kutatás elméleti kereteinek összefoglalása, a hipotézisek és/vagy kutatási szempontok részletezése, a kutatási módszerek és adatigények bemutatása, a várható elméleti és gyakorlati eredmények felvázolása;
c)   a témavezető szakmai ajánlását;
  
4.) A pályázatot egy eredeti példányban az Oktatási Rektorhelyettesi Irodában kell benyújtani személyesen vagy postai úton (1093 Budapest, Fővám tér 8., 213. szoba), valamint elektronikusan megküldeni az oktat.rh(kukac)uni-corvinus(pont)hu címre.
 
5.) A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20. A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott pályázatot az Irányító Bizottság nem veszi figyelembe.
 
6.) A pályázathoz mellékelni kell a 2.) a) és c) pontjaiban és a 3.) pontban meghatározottak igazolására szolgáló dokumentumokat.
 
 
7.) A pályázat elbírálása
 
a)     A pályázatokat az Irányító Bizottság bírálja el figyelemmel a 2.) b) pontban meghatározottakra.
b)     A Díj fizetésének módját és időtartamát a kutatási tervre figyelemmel az Irányító Bizottság határozza meg.
c)      Az Irányító Bizottság a benyújtási határidőt követő 10 munkanapon belül meghozza döntését.
 
8.) A pályázatról további felvilágosítás Pósvai Adrienn Éda irodavezetőtől (482-5262 vagy oktat.rh(kukac)uni-corvinus(pont)hu) kérhető.
 

Budapest, 2017. október 10.

Utolsó frissítés: 2017.10.10.