Március - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

INFORMÁCIÓK PÁLYÁZÓKNAK

I. AZ ERASMUS+ SZAKMAI GYAKORLAT CÉLJA

 

A program célja, hogy a külföldi szervezetnél eltöltött időszak segítséget nyújtson a munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításában és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megismerésében.

 

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

1) A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat a Budapesti Corvinus Egyetemen.

2) Min. B2-es szintű nyelvtudás a megpályázott szakmai gyakorlat munkanyelvén.

3) Min. 1 lezárt aktív félév.

4) Fogadó hely megléte. (Ez alól csak a végzős hallgatók esetében tudunk eltekinteni, akik az abszolválás előtti pályázatbenyújtási határidő sürgető volta miatt esetleg nem tudtak még fogadó helyet találni.) A fogadó hely keresése a hallgató feladata (részleteket lsd. lejjebb).

5) A hallgató rendelkezik még min. 2 felhasználatlan Erasmus+ hónappal.

6) A pályázó hallgató még nem abszolvált (ez akkor is érvényes, ha a gyakorlatot az abszolválás után kívánja megvalósítani).

7) Az Erasmus+ szabályok értelmében minden olyan Erasmus+ szakmai gyakorlatnak, mely az abszolutórium megszerzése előtt került megvalósításra, a hallgatói diploma mellékletbe (ún. diploma supplementbe) be kell kerülnie. Ezen felhívás azokra is vonatkozik, akik önkéntes, azaz a BCE tanulmányokhoz nem kötelezően előírt szakmai gyakorlatot teljesítenek az Erasmus+ program keretében. Ezzel kapcsolatosan kérjük, minden esetben vegyék fel a kapcsolatot az illetékes tanulmányi előadóval és/vagy a kari szakmai gyakorlat felelőssel.

 

III. FONTOS SZEMPONTOK, KRITÉRIUMOK:

1) Mobilitás lehetséges hossza: 2-12 hónap.

2) Heti min. 30 munkaóra teljesítése kötelező.

3) A fogadó ország kizárólag Erasmus+ ország lehet: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország.
       - Aki ezen országoktól eltérő országban kívánja megvalósítani szakmai gyakorlatát, az Campus Mundi ösztöndíjra pályázhat. Ennek előfeltétele, hogy előbb benyújtsa Corvinusos pályázatát - online a Mobility Managerben és papíron az E.159-es irodában. Bővebb információt a pályázásról lsd. alább.

4) Ösztöndíj:

a) Erasmus+ országban:
  - Erasmus+ ösztöndíj: Az éppen aktuális ösztöndíjak mértékéről a Tempus Közalapítvány Erasmus+ szakmai gyakorlatos oldalán lehet  tájékozódni. FIGYELEM: Erasmus+ ösztöndíjat mindenkinek a pénzügyi keret aktuális állása szerint és szerződéskötési sorrendben tudunk biztosítani.
  - Campus Mundi ösztöndíj: FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY ERASMUS+ ORSZÁGBAN MEGVALÓSULÓ SZAKMAI GYAKORLATOS MOBILITÁSOK MELLÉ 2019 MÁRCIUSÁTÓL NEM LEHETSÉGES CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJRA JELENTKEZNI. AZ ERASMUS+ TÁMOGATÁS TERMÉSZETESEN TOVÁBBRA IS MEGPÁLYÁZHATÓ.
b) Nem Erasmus+ országban: Campus Mundi ösztöndíjra szükséges pályázni. Ennek előfeltétele, hogy előbb benyújtsa Corvinusos pályázatát - online a Mobility Managerben és papíron az E.159-es irodában. Bővebb információt a pályázásról lsd. alább a IV. pontban. Bővebb információ a Tempus Közalapítvány Campus Mundi honlapján, illetve a BCE Campus Mundi honlapján.

5) Abszolválás utáni 12 hónapban is részt lehet venni a programban, de pályázni ettől függetlenül még abszolválás előtt kell.

a) Őszi félévben abszolváló hallgatóknál a pályázati határidő egységesen adott év január 30. / a gyakorlat kezdete előtt min. 30 nappal amennyiben a mobilitás adott év március 1-nél korábban kezdődik. Tavaszi félévben abszolváló hallgatóknál  a pályázati határidő egységesen adott év június 30. / a gyakorlat kezdete előtt min. 30 nappal amennyiben a mobilitás adott év július 30-nál korábban kezdődik.
b) Kétféle Erasmus+ szakmai gyakorlati típus létezik: az abszolválás előtti és az abszolválás utáni. Előbbi az abszolválás előtt kezdődik és az abszolválás előtt be is kell fejeződnie. Utóbbi az abszolválás után kezdődik és az abszolválást követő 12 hónapon belül kell befejeződnie (vagy még korábban: az aktuális Erasmus+ projekt futamidejének és a hallgató szabadon maradt támogatható Erasmus+ napjainak függvényében).
c) Olyan szakmai gyakorlat esetén, mely abszolválás előtt kezdődik és abszolválását követően is tart, a gyakorlatot Erasmus+ szempontból két mobilitásra kell bontani: egy abszolválás előttire és egy abszolválás utánira. Ebben az esetben két pályázatot szükséges benyújtani! Nagyon fontos, hogy mivel az abszolválás előtti és utáni rész két külön mobilitásnak minősül, ezért külön-külön érvényes rájuk az az Erasmus+ szabály, miszerint egy szakmai gyakorlati mobilitásnak min. 60 nap hosszúnak kell lennie. 

 

6) Tanulmányokhoz kötelező szakmai gyakorlat és személyes ambíciókból megvalósított szakmai gyakorlat, külföldi munkavégzés is lehet.

     - Amennyiben a hallgató tanulmányaihoz kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlatot tervez külföldön elvégezni, annak befogadhatóságáról, beszámításáról az illetékes kari szakmai gyakorlatos irodában és/vagy Tanulmányi Osztályon tud érdeklődni. A Nemzetközi és Innovációs Igazgatóság kizárólag Erasmus+ kérdésekben tud segíteni, tanulmányi kérdésekkel a karokhoz kell fordulni.

7) Önkéntes és fizetett pozíció mellé is lehet ösztöndíjra pályázni. A fogadó szervezet által adott fizetés mértéke nem befolyásolja az ösztöndíj nagyságát. Az ösztöndíj tanévenként és országonként az Európai Bizottság által előre meghatározott, fix. összeg. Ösztöndíjakról bővebb és aktuális információ a Tempus Közalapítvány Erasmus+ szakmai gyakorlatos honlapján található.

8) Egy hallgatónak képzési ciklusonként (alap, mester, doktori) 12 Erasmus+ hónap áll rendelkezésére.

          - Ebbe a 12 hónapba a hallgató jelenlegi képzési ciklusán belül, korábban megvalósított részképzési és szakmai gyakorlati mobilitásai egyaránt beleszámítanak.

          - A 12 hónapba a korábbi mobilitások zero grant státuszú Erasmus+ napjait (pl. Campus Mundi részvétel) is bele kell számítani.

          - A korábban LLP-ben végzett mobilitás is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant státusszal valósult meg.

9) A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.

10) A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

11) A mobilitás teljes ideje alatt aktív hallgatói státusz kötelező. Egy adott félévre akkor is be kell iratkozni aktív státuszra, ha csak egyetlen napot is belelóg az érintett szemeszterbe a szakmai gyakorlat. Ez alól a kizárólag nyáron megvalósított gyakorlatok (sem a tavaszi félév hivatalos végébe, sem az őszi félév hivatalos elejébe nem lólghat bele egyetlen nappal sem az Erasmus+ mobilitás), illetve az abszolválás után teljesített gyakorlatok képeznek kivételt. Ellenkező esetben a teljes Erasmus+ ösztöndíj visszafizetendő.

 

Kérjük, hogy pályázatát mindenképpen véglegesítse a Mobility Managerben, majd papír alapú pályázati anyagát juttassa el a Nemzetközi és Innovációs Igazgatóságra (elérhetőséget lsd. alább) függetlenül attól, hogy Erasmus+ országba utazik-e.

 

 IV. PÁLYÁZÁS, JELENTKEZÉS:

1) Pályázni online és papíron egyaránt szükséges. A pályázat online része a Mobility Managerben véglegesíthető, a pályázati dokumentumokat pedig a főépület E.159-es irodában kell benyújtani nyitva tartási időben.

2) Az online regisztráció során az alábbiakra kiemelten figyelni szükséges:
a) Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Mobility Manager szakmai gyakorlatos felülete és részképzési felülete eltérő linken érhető el. Fontos, hogy ne keverjék össze őket.
    - Szakmai gyakorlat: http://corvinus.mobilitymanager.hu/szakmaigyakorlat 
    - Részképzés: http://corvinus.mobilitymanager.hu/hallgato 
b) Amennyiben már van korábbi regisztráció a Mobility Managernek akár a részképzési, akár a szakmai gyakorlatos felületén, új pályázathoz újra kell regisztrálni. Megadható a korábban használt e-mail cím felhasználónévnek, jelszót azonban mindenképpen újat kell megadni, hogy a rendszer külön regisztrációként érzékelje a bejelentkezést. Mindenképpen olyan e-mail címet adjon meg, melyet rendszeresen használ.

3) Papíralapú pályázati dokumentumok
a) Mobility Manager adatlap kinyomtatva, aláírva (kinyomtatás után a korábbi Erasmus+ részvételre vonatkozó adatok rendszerhiba miatt kitörlődnek, így azokat tollal kérjük külön beírni)
b) Europass CV magyarul + a szakmai gyakorlat munkanyelvén.
c) Europass nyelvi útlevél magyarul + a szakmai gyakorlat munkanyelvén.
d) Motivációs levél magyarul + a szakmai gyakorlat munkanyelvén.
e) Nyelvvizsga bizonyítvány / nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) fénymásolata. - A szakmai gyakorlat munkanyelvén min. B2-es szintű idegennyelv ismeret elvárt.
f) Fogadó levél (Letter of Acceptance). A pályázáshoz elegendő egy elektronikus változatot kinyomtatva csatolni, az Erasmus+ szerződéskötéshez azonban már az eredeti példányra lesz szükség. A fogadólevél meglététől kizárólag azon hallgatók esetében tudunk eltekinteni, akik abszolválás után fognak csak fogadó helyet keresni maguknak, de még végzés előtt be kell nyújtaniuk pályázatukat. Tőlük azt kérjük, hogy amint találtak maguknak fogadó helyet, a fogadó levelet legalább elektronikus formában az Erasmus+ szakmai gyakorlatos koordinátornak min. 1 hónappal a gyakorlat kezdete előtt eljuttatni szíveskedjenek az internship(kukac)uni-corvinus(pont)hu e-mail címre. 

4) Határidő

a) Abszolválás előtti szakmai gyakorlatok esetén: a szakmai gyakorlat kezdő dátuma előtt legkésőbb 30 nappal.
b) Abszolválás utáni szakmai gyakorlatok esetén: Őszi félévben abszolváló hallgatóknál a pályázati határidő egységesen adott év január 30. / a gyakorlat kezdete előtt min. 30 nappal amennyiben a mobilitás adott év március 1-nél korábban kezdődik. Tavaszi félévben abszolváló hallgatóknál  a pályázati határidő egységesen adott év június 30. / a gyakorlat kezdete előtt min. 30 nappal amennyiben a mobilitás adott év július 30-nál korábban kezdődik. 

5) Csak olyan hallgatók pályázatait áll módunkban elfogadni, akik már rendelkeznek fogadó hellyel, melynek meglétét a cég fejléces papírjára nyomtatott, aláírt, lepecsételt fogadó nyilatkozat pályázati anyaghoz csatolásával igazolni kell. (A fogadó hely pályázáskori meglététől csak a végzős hallgatók esetében tudunk eltekinteni, akik az abszolválás előtti pályázatbenyújtási határidő sürgető volta miatt esetleg nem tudtak még fogadó helyet találni, és nem rögtön diplomaszerzés után, hanem az azt követő 12 hónapon belül csak később szeretnének élni az Erasmus+ lehetőségével.)

6) Pályázás kiegészítő támogatásokra:
      - szociális támogatás
      - tartós betegséggel és/vagy fogyatékossággal élő személyeknek szóló kiegészítő támogatás
      - Bővebb információ itt olvasható.

 

 

FIGYELEM: Ösztöndíjat mindenkinek a pénzügyi keret aktuális állása szerint és szerződéskötési sorrendben tudunk biztosítani.

Utolsó frissítés: 2020.02.27.