Július - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Gyakran Ismételt Kérdések

Ezen az oldalon gyűjtjük a gyakran felmerülő kérdésekre a válaszokat.

TÉR rendszer működése

Ha megszakítom egy tétel rögzítését az egyéb tevékenységek rögzítése oldalon, hiába kattintok az új egyéb tevékenység gombra, nem történik semmi.

Újra be kell tölteni az oldalt F5-tel vagy Cntr+F5-tel, és utána már működni fog a gomb.

Ha rákattintok a pontok újraszámolására, akkor a TÉR űrlap lezárt állapotba kerül és nem is tudom továbbküldeni a bírálónak.

A lezárt állapotot a rendszer tévesen mutatja. Az oldal újratöltésével vagy az „értékelések megjelenítése” gombra kattintással megjelenik a helyes érték, és elküldhető bírálatra a TÉR-tábla. A hiba okát keressük.

 

Tantermi órák számolása

Két kurzust egy időben tartottam, a Neptun mindkettőre számol pontot. Mit kell tenni?

A Neptunban lehetőség van beállítani, hogy ha egy kurzus egy másikkal egy időben volt. Ennek beállításában a tanszéki adminisztrátorok tudnak segíteni, mert ehhez a kurzus adatlapján kell egy mezőt módosítani. 

Nem a teljes kurzus megtartására kötöttem keresetkiegészítési szerződést. A fennmaradó részt hogyan lehet elszámolni a TÉR-ben? 

Ebben az esetben a kurzus egészét pénzügyileg önállóan teljesítettnek kell jelölni a Neptunban, és a kompenzációs soron lehet érvényesíteni az el nem számolt pontokat.

Egy kurzusomon 0 fő hallgató volt. Elszámolhatom?

Nem, csak a legalább 1 fővel rendelkező kurzusok számolhatóak el.

Kurzust lezáró számonkérés, vizsgáztatás, felvételi

Év közben röpdolgozatokat irattam, és azokat folyamatosan javítottam. Elszámolhatom külön?

Nem, minden értékelt hallgató csak egyszer számolható el, akár folyamatos évközi értékelésről van szó, akár év végi vizsgáról.

A vizsgáért külön keresetkiegészítésben részesültem. Hiába állítom a vizsgát pénzügyileg önállóan elszámoltra, továbbra is számolja a pontot!

Igen, ez sajnos egy hiba az alkalmazásban. Javítása folyamatban van. 

Skype-os felvételin vettem részt, írásbeli felvételi vizsgát javítottam. Elszámolható?

Igen, külön soron (a kompenzációs soron vagy más módon) fogjuk jóváírni a pontokat 0,1 pont/hallgató és 0,1 pont/dolgozat aránnyal. 

Szakdolgozat bírálat

Nem jelenik meg egy szakdolgozat, pedig elbíráltam!

A neptunban rögzítve kell lennie a szakdolgozat nyelvének, a bírálat (elfogadás) időpontjának és eredményének, továbbá a bíráló személyének. Ezeket a tanszéki adminisztrátor be tudja állítani.

Elszámolható-e 2019 januárjában bírálat szakdolgozat?

Nem, a szakdolgozatokat naptári év szerint számoljuk. Cserébe viszont elszámolhatóak a 2018 januárban bírált szakdolgozatok. A 2019 januáriak pedig majd megjelenhetnek a 2019-as TÉR-ben.

A tanszéki adminisztrátor szerint a szakdolgozat hozzám van rendelve, de én nem látom

A szakdolgozat bírálóját nemcsak listából lehet kiválasztani, hanem kézzel is be lehet írni a Neptun rendszerbe. Emiatt időnként (pl. elütés miatt) a rendszer nem ismeri fel az oktatót. Célszerű a belsős oktatókat az alkalmazotti listából választani, és akkor biztosan tudja a rendszer a dolgozatot az oktatóhoz kötni.

Fogadóóra

A tanszéki adminisztrátor szerint van fogadóórám, de a TÉR-ben nem jelenik ez meg.

Itt több probléma is lehet. Az egyik, hogy a konzultáció típusának "fogadóórá"-nak kell lennie és nem másnak. 

A másik, hogy nem elég a fogadóórát elnevezni az oktatóról, ahhoz időpontokat kell rendelni és az oktatót hozzá kell rendelni az alkalmazotti listából.

Mindezeket a tanszéki adminisztrátorok tudják beállítani. Ennek menetét tartalmazza az adminisztrátori útmutató.

 

 

Komplex vizsga

A rendszer nem számolja a komplex vizsgáimat!

A komplex vizsgák nem minden karon vannak az oktatókhoz rendelve a Neptun rendszerben, ezért nem számítható pont. A komplex vizsgákon levizsgáztatott hallgatók utáni pontot a Kompenzációs soron fogjuk mindenkinek jóváírni.

Tárgyfelelősség

A tantárgyért külön keresetkiegészítésben részesültem. Hiába állítom azonban a tárgyfelelősséget pénzügyileg önállóan elszámoltra, továbbra is számolja a pontot!

Igen, ez sajnos egy hiba az alkalmazásban. Javítása folyamatban van.

A TÉR-ben több hasonló tárgy tárgyfelelőssége is megjelenik. Mindegyikért jár a pont?

A hasonló tartalmú, de eltérő Neptun kódon megjelenő tárgyakért a tárgyfelelősség egyszer számolható el. Különböző tartalmúnak tekintendő egy tárgyfelelősség, ha eltérő munkarendben vagy nyelven zajló tárgyakról van szó. 

Nem jár pont akkor, ha a Neptun szerint különböző tárgykódon szereplő tárgyakat a gyakorlatban egyben tartanak és kezelnek (azaz együtt van a vizsga, egységes az útmutató stb.). 

Kérjük, hogy a hasonló tartalmú tárgyak tárgyfelelőssége közül csak az egyik maradjon meg a rendszerben, a többi tárgyat törölje a rendszerből.

Jár-e tárgyfelelősségi pont azokért a tárgyakért, amelyek nem indultak el az adott félévben?

Nem, csak a legalább 1 fővel rendelkező tantárgyak esetén számolható el a tárgyfelelősség.

HalVel

Az ISP-ben/Corvinus MBA Center-ben kapott hallgatói értékelés hol jelenik meg a HalVel pontszámban?

Jelenleg nem jelenik meg benne, csak a HalVel rendszerben szereplő értékelések számítanak bele. Az ISP-ben és az MBA Center-ben kapott értékelések rögzíthetőek a "4.4 A karok számára fontos, a fentieken kívüli tevékenységek" menüpont alatt szereplő, a "HalVel-en kívüli hallgatói értékelés (pl. ISP, MBA)" sorra. Ezt a munkáltatói jogkört gyakorlója fogja látni a riportban.

Publikációk, hivatkozások

Elfelejtettem berögzíteni időben a publikációimat/hivatkozásaimat! Bevihetem utólag?

A 2019. január 27-e után berögzített 2018-es publikációk és hivatkozások a 2018-es TÉR-be már nem vihetőek be, de a publikációk rögzíthetőek és elszámolhatóak lesznek a 2019-as TÉR-be (a hivatkozások nem). Ehhez az MTMT rögzítés dátumát fogjuk figyelembe venni.

Hiányoznak publikációim/hivatkozásaim, pedig időben berögzítettem őket az MTMT-be!

Kérjük, írja meg a kérdéses publikáció adatait a ter@uni-corvinus.hu címre.

Egy publikációm EFOP pályázat keretében valósult meg. Elszámolható a TÉR-ben is?

Ha az EFOP keretében a szerző kifizetésben részesült a publikáció megírásával vagy annak megjelentetésével kapcsolatban, akkor a publikációt pénzügyileg önállóan elszámoltként kell számítani, és így kell beállítani.

Pályázatok

Elszámolható-e ugyanaz a pályázat pályázatírásként és sikeres pályázatban való részvételként is? 

Igen, el. Ha mindkettő 2018-ben történt és egyikért sem jár(t) bérjellegű juttatás, akkor elszámolható.

A pályázat 2017 előtt kezdődött. Beírtam a pályázatban való részvételem kezdő és végdátumát, de a rendszer nem számít érte pontot!

Itt most csak a 2018. évi teljesítményeket kell elszámolni, ezért minden dátumnak, amit a TÉR-ben megadunk, 2018-re kell esnie. Azaz ha a pályázat 2018 előtt is kezdődött, akkor is 2018. január 1-jei dátumot kell megadni kezdő időpontnak. 

Végidőpontnak pedig 2018. december 30-at (technikai hiba miatt a december 31-ei végdátumot nem mindig számolja el a rendszer).

Közéleti tevékenység (szerkesztőbizottság stb.)

A tagságom a szervezetben/szerkesztőbizottságban 2018 előtt kezdődött. Beírtam a tevékenység kezdő és végdátumát, de a rendszer nem számít érte pontot!

Itt most csak a 2018. évi teljesítményeket kell elszámolni, ezért minden dátumnak, amit a TÉR-ben megadunk, 2018-re kell esnie. Azaz ha a pályázat 2018 előtt is kezdődött, akkor is 2018. január 1-jei dátumot kell megadni kezdő időpontnak. 

Végidőpontnak pedig 2018. december 30-at (technikai hiba miatt a december 31-ei végdátumot nem mindig számolja el a rendszer).

 

Egyetemi bizottsági, testületi tagság

Mely bizottságokban betöltött tagságok számolhatóak el a TÉR-ben?

Azok a bizottsági tagságok számolhatóak el, amely bizottságok szerepelnek az egyetemi vagy kari SZMSZ-ben. A többi bizottsági tagság a 4.4 Karok számára fontos egyéb tevékenységekben tüntethető fel.

Elszámolható-e, ha meghívott tagja vagyok a bizottságnak, testületnek (nem szavazó tag?)

Nem, csak a szavazó tagok számolhatják el a bizottsági tagságot.

Elszámolható-e a bizottsági tagság, ha hivatalból, valamely pozícióhoz kapcsolódóan vagyok tagja a testületnek?

Ha az adott pozíció juttatással jár, akkor a bizottsági tagásg csak pénzügyileg önállóan elszámolt elemként jelenhet meg.

Ha a pozíció nem jár juttatással, akkor elszámolható.

Elszámolható-e a póttagság?

A bizottsági tagság csak akkor számolható el, ha az érintett az adott félévben legalább egy ülésen szavazó tagként vett részt. Ez igaz a póttagságra is.

Doktori képzés

Témavezetői szerződést kötöttem, amelynek keretében juttatásban részesülök, ha a doktori hallgatóm sikeresen védi meg a dolgozatát. Elszámolhatom ezt a TÉR-ben?

Nem, mivel egy tevékenység után egyszer lehet kifizetést kérni, ezért az ilyen jellegű hallgatókat pénzügyileg önállóan elszámolt hallgatóként tüntettük fel. 

Egy másik egyetem hallgatójának témavezetője vagyok. El lehet számolni?

Jelenleg nem elszámolható, csak a saját (BCE-s) hallgatók utáni témavezetésért jár a pont. Ennek az az oka, hogy a hallgató képzéséért a másik intézmény kap forrásokat, így a témavezető díjazását is a másik intézménynek kell megoldania.

Részt vettem egy másik intézmény disszertációvédési bizottságban tagként/bírálóként. Elszámolhatom? 

Nem, az érv hasonló, mint fentebb: a bizottsági munkát a másik intézménynek kell finanszíroznia.

TDK

Egy másik egyetem hallgatójának TDK témavezetője vagyok / más egyetem TDK dolgozatát bíráltam. El lehet számolni?

Jelenleg nem elszámolható, csak a saját (BCE-s) hallgatók utáni témavezetésért, illetve TDK bírálatért jár a pont. Ennek az az oka, hogy a hallgató képzéséért a másik intézmény kap forrásokat, így a témavezető díjazását is a másik intézménynek kell megoldania. 

Az OTDK dolgozatok bírálata elszámolható.

 

Utolsó frissítés: 2019.02.23.

[]
femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com