Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

A Szenátus 2018/2019. tanév I. félévére tervezett ülései:

2018. szeptember 25. (kedd) 13.30 óra
2018. október 30. (kedd) 13.30 óra
2018. december 18. (kedd) 13.30 óra

A Szenátus 2018/2019. tanév II. félévére tervezett ülései:

2019. március 26. (kedd) 13.30 óra
2019. június 4. (kedd) 13.30 óra

2019. február 5.
Meghívó
Határozatok

1.) Michalkó Gábor főigazgatói pályázatának véleményezése

2.) Tiszteletbeli doktori (Doctor Honoris Causa) cím adományozása Aníbal Cavaco Silva részére (lekerült napirendről)

2018. december 18.
Meghívó
Határozatok

1/a.) 2019. évi elemi költségvetés elfogadása

    - melléklet

1/b.) 2019. évi intézményi költségvetési koncepció és 2019. évi vagyongazdálkodási terv elfogadása

    Fejlesztési koncepció (vagyongazdálkodási terv melléklete)

2.) Az ISC Alapítvány és az Egyetem között létrejött támogatási szerződés szakmai-pénzügyi beszámolója, valamint a szerződés lezárása

    - Szakmai-pénzügyi beszámoló
    - melléklet

3.) Központi és campus szintű ügyrendek elfogadása, módosítása
    a) Gazdasági Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
    b) Nemzetközi és Innovációs Igazgatóság ügyrendjének módosítása
    c) Jogi és Közbeszerzési Igazgatóság ügyrendjének módosítása
    d) Adminisztratív Igazgatóság ügyrendjének módosítása
    e) Közgáz Campus Igazgatóság ügyrendjének módosítása

4.) Munkavédelmi Szabályzat módosítása

5.) Kiküldetési Szabályzat módosítása


6.) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

7.) BCE HÖK Alapszabály elfogadása

- Törvényességi ellenőrzés keretében tett megállapítások (Adminisztratív Igazgatóság)

- Módosító indítvány


8.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
    a) A HTJSZ főszövegének módosítása
    b) A HTJSZ 1/a. mellékletének módosítása
       - melléklet
    c) A HTJSZ 1/b. mellékletének módosítása
   d) Kollégiumi SZMR módosítása és a Kollégiumokra vonatkozó mellékletek módosítása

9.    Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kari mellékletének módosítása

10.) Személyi ügyek
    a) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése a Gazdálkodástudományi Karon
      aa) Csóka Péter teljes állású egyetemi tanári pályázata (Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék)
        ab) Gyulavári Tamás teljes állású egyetemi tanári pályázata (Marketing és Média Intézet Marketing Tanszék)
       ac) Hortoványi Lilla teljes állású egyetemi tanári pályázata (Vezetéstudományi Intézet Vezetés és Stratégia Tanszék)
   ad) Jámbor Attila teljes állású egyetemi tanári pályázata (Vállalkozásfejlesztési Intézet Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék)
        ae) Mitev Ariel Zoltán teljes állású egyetemi tanári pályázata (Marketing és Média Intézet Marketing Tanszék)
       af) Takács Sándor teljes állású egyetemi tanári pályázata (Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszék)
       ag) Tátrai Tünde teljes állású egyetemi tanári pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék)

    b) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése a Közgazdaságtudományi Karon
        ba) Pintér Miklós félállású egyetemi tanári pályázata (Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék)
        bb) Trautmann László teljes állású egyetemi tanári pályázata (Mikroökonómia Tanszék)

    c) Benczes Réka teljes állású egyetemi tanári pályázatának véleményezése a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon (Magatartástudományi és Kommunikációelmélet Intézet)

    d) Docensi pályázatok véleményezése a Gazdálkodástudományi Karon
        da) Aranyossy Márta és Deák Zsuzsanna teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalkozásfejlesztési Intézet Vállalkozások Pénzügyei Tanszék)
        db) Ásványi Katalin teljes állású egyetemi docensi pályázata (Marketing és Média Intézet Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék)
        dc) Borbásné Szabó Ildikó teljes állású egyetemi docensi pályázata (Informatikai Intézet Információrendszerek Tanszék)
        dd) Buzády Zoltán András teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Döntéselmélet Tanszék)
        de) Csáki Csaba teljes állású egyetemi docensi pályázata (Informatikai Intézet Információrendszerek Tanszék)
        df) Jáki Erika teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalkozásfejlesztési Intézet Vállalkozások Pénzügyei Tanszék)
        dg) Kováts Gergely Ferenc félállású egyetemi docensi pályázata (Vezetéstudományi Intézet Vezetés és Kontroll Tanszék)
        dh) Kozma Miklós Attila teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Üzleti Gazdaságtan Tanszék)
        di) Láng Blanka Klára teljes állású egyetemi docensi pályázata (Informatikai Intézet Számítástudományi Tanszék)
        dj) Matolay Réka teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Döntéselmélet Tanszék)
        dk) Rab Árpád Szörény teljes állású egyetemi docensi pályázata (Informatikai Intézet Infokommunikációs Tanszék)
        dl) Sebrek Szabolcs Szilárd teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Üzleti Gazdaságtan Tanszék)
        dm) Stocker Miklós György teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Üzleti Gazdaságtan Tanszék)
        dn) Toarniczky Andrea teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszék)
        do) Varga Ákos teljes állású egyetemi docensi pályázata (Marketing és Média Intézet Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék)

    e) Docensi pályázatok véleményezése a a Közgazdaságtudományi Karon
       ea) Bartha Attila teljes állású egyetemi docensi pályázata (Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék)
       eb) Rencz Fanni részfoglalkozású egyetemi docensi pályázata (Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék)
       ec) Deák Zsuzsanna és Pesuth Tamás teljes állású egyetemi docensi pályázata (Pénzügy Tanszék)

    f) Várnagy Réka teljes állású docensi pályázatának véleményezése a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon (Politikatudományi Intézet)

11.) Együttműködési megállapodás a Joint Master in Comparative Local Development (Master CoDe) képzési programhoz kapcsolódóan

2018. november 26.
Értesítés
Elrendelő határozat
Jegyzőkönyv

BCE HÖK Alapszabály jóváhagyása

    - Törvényességi ellenőrzés keretében tett megállapítások (Adminisztratív Igazgatóság)

 

 

2018. október 30.
Meghívó
Határozatok

1.) Szervezeti és Működési Rend módosítása  
    a) Általános rektorhelyettesi pozíció létesítése
        - szervezeti ábra
    b) Hallgatói Szociális Bizottság létrehozása

2.) Szaklétesítés és szakindítás eljárásrendjének elfogadása

3.) Minőségügyi Kézikönyv módosítása

4.) Diplomás Pályakövetési Szabályzat elfogadása

5.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása   
    a) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1/b. mellékletének módosítása
    b) Önköltségi díjak meghatározása a 2019/2020. tanévre (HTJSZ 1/a. mellékletének módosítása)

    - Önköltségi díjak

6.) Személyi ügyek   
    a) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Grzegorz Witold Kołodko részére
    b) Egyetemi magántanári cím adományozása Findrik Mária részére

7.) BCE HÖK Alapszabály elfogadása (MÓDOSÍTOTT, VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

8.) Observatory Centre for Educational Development létrehozása a Tanárképző és Digitális Tanulási Központ szervezetén belül

9.) A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

10.) A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

Napirend utáni tájékoztatások

- Tájékoztató a képzések bekerülési értékéről a 2017. évi tényadatok alapján és az év végi béren kívüli juttatásokról

2018. szeptember 25.
Meghívó
Határozatok

1.) MAB önértékelési dokumentum

2.) 2018. évi 1-6. havi intézményi pénzügyi beszámoló elfogadása

    - 1. sz. melléklet
    - 2. sz. melléklet


3.) BCE HÖK 2018. évi 1-6. havi beszámolójának elfogadása

    - melléklet

4.) Gazdaságelemzési és Közpolitikai Kutatóközpont (Székesfehérvár) létrehozása (BCE SZMR módosítás)
       
5.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

6.) Nemzetközi adózás mesterképzési szak indításának kezdeményezése és képzési programja Budapest képzési helyen, magyar és angol nyelven, nappali és levelező munkarendben, a 2019/2020. tanév őszi félévtől

    - költségkalkuláció (magyar)
    - költségkalkuláció (angol)

7.) Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana mesterképzési szak indításának kezdeményezése és képzési programja Budapest képzési helyen, magyar és angol nyelven nappali munkarendben és magyar nyelven levelező munkarendben, a 2019/2020. tanév őszi félévtől

8.) A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

9.) A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

Utolsó frissítés: 2019.02.06.