Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 30 31  

 

Pályázati felhívás konferenciaszervezés, illetve konferencia-részvétel költségeinek támogatására

 

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) együttműködése keretében – pályázatot ír ki konferencia szervezése, illetve konferencián való részvétel költségeinek támogatására.

 

1.) A pályázat célja az Egyetem és az MNB közötti együttműködési megállapodás által érintett tudományterületeken – a közgazdász társadalom számára kiemelkedően érdekes témák[1] kapcsán – rendezett – akár hazai vagy külföldi, akár az MNB-vel közös – tudományos események, konferenciák szervezése, azokon való részvétel költségeinek támogatása (a továbbiakban: Támogatás).

 

2.) A támogatás feltételei:

 

a)      Pályázni lehet

aa) a konferencia szervezésének költségeire, valamint

ab) konferencián történő részvétel esetén a konferencia részvételi díjára és kapcsolódó költségeire (pl. szállás, utazás stb.).

 

b)      A Támogatásra pályázhatnak

ba) az Egyetem gazdaságtudomány és társadalomtudomány területen oktatási, kutatási és oktatást-kutatást támogató szervezeti egységei, illetve ezen szervezeti egységeknél oktatói, kutatói és tanári munkakörben főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatottak; továbbá

bb) az Egyetem központi szervezeti egységei, illetve ezen szervezeti egységeknél főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatottak,

bc) az ab) pont esetében előnyt élveznek azok a pályázók, akik előadás tartása céljából vesznek részt az adott konferencián.

 

c)       Nem lehet pályázni olyan konferencia költségeire, amely már korábban megvalósult, lezárult.

 

d)      A Támogatás keretösszege (a 2019/2020. tanévre) 10.600.000 Ft, mely konferenciaszervezésre, valamint konferencián való részvétel támogatására fordítható. Az MNB és az Egyetem által delegált tagokból álló Irányító Bizottság (továbbiakban: Irányító Bizottság) jogosult eldönteni, hogy a keretösszeg erejéig mely pályázatokat milyen összeggel támogat.

 

e)      A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat elnyerése esetén az Irányító Bizottság számára szakmai beszámolót készít a konferencia utolsó napjától számított 30 napon belül.

 

f)        A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elnyerése esetén nevét, a konferencia adatait és az elnyert támogatás összegét a Rektorhelyettesi Iroda az Egyetem honlapján közzétegye.

 

3.) Konferencia szervezése esetén a pályázatnak tartalmaznia kell

a)      a konferencia célját, tervezett programját, a konferencia helyszínét,

b)      a résztvevők körét és tervezett számát,

c)       a konferencia költségtervét.

 

4.) Konferencián történő részvétel esetén a pályázatnak tartalmaznia kell

a)      a konferencia részletes programját, helyszínét,

b)      a konferencián való részvétel célját,

c)       előadás tartása esetén a szervező fél visszaigazolását az elfogadott absztraktról vagy az előadókat tartalmazó hivatalos programot,

d)      a konferencián való részvétel várható költségeit[2].

 

5.) A pályázatot egy eredeti példányban az Általános és Oktatási Rektorhelyettesi Irodában kell benyújtani személyesen vagy postai úton (1093 Budapest, Fővám tér 8., 213. szoba), valamint elektronikusan is meg kell küldeni az alt.rh(kukac)uni-corvinus(pont)hu címre.

 

6.) A pályázatot a keret erejéig, az alábbi időpontokig lehet benyújtani:

 

2019. október 11.

2020-ban várhatóan: március 10.

 

 

7.) A pályázat elbírálása

a)      A pályázatokat az Irányító Bizottság bírálja el a pályázatbenyújtási határidőt követő 10 napon belül.

b)      A Támogatás kifizetése a hatályos egyetemi szabályozás és eljárásrend (közbeszerzési eljárás, előzetes fedezetvizsgálat stb.) szerint történik.

c)        Figyelemmel a pályázat forrását biztosító MNB támogatási összeg felhasználásának határidejére, csak azon pályázatok nyújthatók be, amelyekhez kapcsolódóan a kifizetések 2020. július 10-ig megvalósulnak.

d)      Az elbírálás során előnyt jelent, ha a pályázó korábban még nem részesült az MNB konferencia-részvételi támogatásban.

e)      A 2/c.) pont alapján az Irányító Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azon pályázatokat, amelyek már lezárult konferenciára vonatkoznak.

 

8.) A pályázatról további felvilágosítás Pósvai Adrienn Éda szakmai irányítótól (482-5262 vagy alt.rh(kukac)uni-corvinus(pont)hu) kérhető.

 

 

 

Budapest, 2019. szeptember 30.

 

 

Általános és Oktatási Rektorhelyettesi Iroda


[1] Ilyen témakörök többek között a gazdaságpolitika, a pénzügypolitika, a gazdaságtörténet, a geopolitika, a gazdaságföldrajz, a globális tér kihívásai.

[2] Saját személygépkocsival történő utazás csak kivételes esetben támogatható. Maximum 3 csillagos szállodai szolgáltatás támogatható reggelivel, érkezés legkorábban a konferencia kezdete előtt egy nappal, távozás legkésőbb a konferencia zárását követő napon.

 

A részletes felhívás és a pályázati űrlap az alábbi linken érhető el. 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.09.30.