December - 2017
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuárius szakközgazdász és aktuárius szakértő szakirányú továbbképzés

Megszerezhető szakképzettség neve:

a) Aktuárius szakközgazdász
b) Aktuárius szakértő

Felvételi feltételek:

Aktuárius szakközgazdász:

a) Alapképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak esetén azon képzési területek, képzési ágak vagy alapképzési szakok megnevezése, amelyre az adott szakirányú továbbképzési szak épül. Nem kapcsolódik alapképzési szakhoz.

b) Mesterképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak esetén azon képzési területek vagy mesterképzési szakok megnevezése, amelyre az adott szakirányú továbbképzési szak épül. A képzésben a gazdaságtudományi képzési terület mesterszakjain megszerzett (okleveles közgazdász) oklevéllel (korábban egyetemi végzettséggel) rendelkezők vehetnek részt.  

Aktuárius szakértő:

Egyetemi alapképzésben, valamint mesterképzésben okleveles matematikus, okleveles fizikus, okleveles programtervező matematikus és matematika-fizika szakos középiskolai tanár végzettséggel rendelkezők részére.

Felvételi vizsga nincs. A felvételi kérelem elbírálása a benyújtott szakmai önéletrajz, esetleg munkahelyi javaslat, és felvételi beszélgetés alapján történik.

A képzés ideje: 4 félév, szemeszterenként 14 hét, kéthetente péntek+szombat 10 tanóra

Helye: Budapesti Corvinus Egyetem 
(1093 Budapest, Fővám tér 8. II / 239., Tel: 482-5560)

A képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozott tanterv és tantárgyi programok:

Ssz.

 TANTÁRGYAK 

Adható kredit 

Össz.
óra      

FÉLÉVEK

I.

II.       

III.

IV.     

óra v.

óra v.

óra v.

óra v.

1.

Alapozó tantárgyak

 

 

 

 

 

 

1.1.

Mikroökonómia

5

28

 

28v

 

 

1.2.

Makroökonómia

5

28

 

 

28v

 

1.3.

Szociológia

2

14

 

 

14v

 

1.4.

Kommunkáció

2

14

 

 

14v

 

2.

Szakmai törzsanyag

 

 

 

 

 

 

2.1.

Valószínűségszámítás

6

28

28v

 

 

 

2.2.

Matematikai statisztika

6

28

 

28sz*

 

 

2.3.

Többváltozós statisztikai modellek

6

28

 

28v

 

 

2.4.

Általános biztosítástan

6

28

28v

 

 

 

2.5.

Jogi alapismeretek, biztosítási és pénztári jog

6

28

 

28sz*

 

 

2.6.

Biztosítási marketing

2

14 

 

 

14v 

  

2.7.

Vállalati pénzügyek

6

28

 

 

28v

 

2.8.

Befektetések, opcióárazás 

28 

 

 

 

28v

2.9.

Számvitel és elemzés

6

28

 

 

28v

 

2.10.

Vállalatvezetési  ismeretek

6

28

 

 

 

28v 

3.

Differenciált szakmai ismeretek 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Életbiztosítás

10

56

56sz**

 

 

 

3.2.

Biztosítási és pénzügyi számítások

6

28

28gyj

 

 

 

3.3.

Nem-életbiztosítás

6

28

 

28v

 

 

3.4.

Viszontbiztosítás

4

14

 

14gyj

 

 

3.5.

Aktuáriusi modellgyakorlat

6

28

 

 

28sz****

 

3.6.

Társadalombiztosítás

2

14

 

14v

 

 

3.7.

Nyugdíjpénztárak tervezése

6

28

 

 

28v

 

 

Szakszeminárium és diplomamunka készítése

10

54

 

 

 

54gyj

 

ÖSSZESEN

120

600

140

140

154

166

 

GYAKORLATI JEGY ÖSSZ:

 

2

1

 

 

 

 

VIZSGÁK SZÁMA:

 

15

2

3

7

3

 

SZIGORLATOK SZÁMA:

 

4

1

2

 

1

    *2.1. és 2.2. tárgyak együtt.
 ** 2.4. és  2.5. tárgyak együtt.
*** 3.1. és  3.2. tárgyak együtt
**** 3.3., 3.4., és 3.5. tárgyak együtt

                                            

 

 

Utolsó frissítés: 2017.10.31.