November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
     

Több mint szak, több mint tudomány!

Alapszintű Képzés

Felvételi és általános információk

(nappali képzés magyar nyelven)

Képzési terület: társadalomtudományi

Az oklevél megnevezése: politológus (Political Scientist)

Képzési idő: 6 félév

Teljesítendő kreditek száma: 180

Kötelező szakmai gyakorlat: 4 hét

Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott négy hét egybefüggő szakmai gyakorlat.

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A politikatudományok alapképzési szakra állami ösztöndíjjal támogatott és önköltséges jelentkezőket várunk.

Az önköltség összege: 300 000 Ft/félév.

Operatív tantervek

ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Kettőt kell választani az alábbi érettségi tárgyak közül (legalább egyet emelt szinten kell tenni): magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol).

Politikatudományok

A politika a világban és Magyarországon is egyre professzionálisabbá válik: a pártoknak, a kormányoknak, a közigazgatási intézményeknek, a különböző elemzőintézeteknek és nemzetközi szervezeteknek egyre több olyan szakértőre van szükségük, akik eligazodnak a politikai világában. A Corvinus Politikatudományi Intézetében ilyen szakértők képzése a célunk.

A képzés – az ország egyetlen közgazdasági hátterű politológiai műhelyeként – nagy hangsúlyt fektet a társadalomtudományokban is egyre komolyabb szerepet játszó statisztikai eszközök és más kutatási módszerek megismertetésére. Oktatási programunkban az amerikai politikatudományt tekintjük mérvadónak, de erős hangsúlyt fektetünk a magyar politikatudományi hagyományokra is. A hallgatók az ország legjobb szakembereitől sajátíthatnak el olyan, jól hasznosítható gyakorlati ismereteket, mint a politikai kampányok tervezése, politikai marketing, lobbizás vagy politikaikockázat-elemzés. A nálunk képzett politológusok politikaszervezési háttérmunkáiból is ki tudják venni a részüket, miközben elméleti felkészültségük nemzetközi összehasonlításban is kimagasló.

Végzettjeink kipróbálhatják magukat állami és kormányzati intézményekben, pártoknál és hozzájuk kapcsolódó szervezetekben. Azok, akik a politikától kicsit távolabb képzelik el a jövőjüket, elhelyezkedhetnek a civil szférában, elemző-tanácsadó cégeknél vagy a médiában. Az akadémiai pályát választók pedig akár a Corvinus politikatudományi mesterképzésén és doktori iskolájában is folytathatják tanulmányaikat.

A szakon – többek között – ezeket a tárgyakat tanulhatod:

Magyar politikai rendszer, Politikai gondolkodás története, Az EU politikai rendszere, Politikai kutatás módszertana, Pártok és pártrendszerek, Önkormányzatok, Szavazói magatartás, Közkapcsolatok – lobbizás, Politikai kampány és kommunikáció, Politikai elemzés.

A képzés célja

Olyan politológusok képzése, akik az alapképzés keretében bevezető és alapozó jellegű, továbbá a későbbi Mester szintű képzéshez szükséges megalapozó ismereteket szereznek a társadalom politikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom szervezeteire és azok működésére vonatkozóan. Megismerik a politikai értékekre és a szocializációra vonatkozó alapvető tudományos elméleteket. Az alapszakon végzettek alkalmassá válnak arra, hogy a politikai intézmények működésével kapcsolatos ismereteiket felhasználva szervező, döntés-előkészítő, kapcsolattartó/kapcsolatépítő munkát végezzenek, részt vegyenek a politikával kapcsolatos szakértői anyagok előkészítésében, segítséget nyújtsanak a politikatudományi kutatások elvégzéséhez, politikai szakértők mellett politikaelméleti részelemzéseket készítsenek, részt vegyenek a civil társadalom, az önkormányzatok, a tömegkommunikációs szervezetek, a szakmai érdekképviseleti szervezetek, a nemzetközi szervezetek és adminisztrációk munkájában.

Mit tanulhatsz a szakon?

 • általános elméleti, módszertani és összehasonlító tárgyakat
 • gyakorlati ismereteket adó kurzusokat (pl. szakpolitikai ügyek és politikai kockázatok elemzését, választási kampányokat, politikai marketinget, közvélemény-kutatást, kormányzástant és lobbizást)

Milyen kérdésekre tudsz választ adni, ha elvégzed a szakot?

 • Hogyan működik a magyar politikai rendszer?
 • Mi jellemző más országok politikai rendszerére?
 • Hogyan születnek a politikai döntések?
 • Hogyan kell megírni egy interpellációt?
 • Hogyan kell egy kérdőívet összeállítani?
 • Kik a politika szereplői, és hogyan válnak azzá?
 • Melyek az európai uniós tagság előnyei és árnyoldalai?

Hol tudsz majd elhelyezkedni?

 

 • állami és kormányzati intézményekben (pl. minisztériumok, háttérintézmények), önkormányzatoknál
 • pártoknál és hozzájuk kapcsolódó szervezetekben
 • civil szférában és médiában
 • hazai és nemzetközi elemző- és közvélemény-kutató cégeknél
 • nemzetközi és európai uniós szervezeteknél
 • akadémiai pályán (mint kutató és oktató).

Utolsó frissítés: 2019.02.22.