Október - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

 

A Plágium szabályzat már elérhető! Letöltés ITT

A szakdolgozat leadásának

  • őszi határideje 2017. november 27.,
  • tavaszi határideje 2018. május 2. szerda 12h 

Tudnivalók a diplomamunka elkészítéséhez

Tisztelt Hallgatók!

 

A diplomamunka leadásával egy időben az alábbi mellékleteket is kérjük:

BA:            1db kötött példány

                   Moodle-ra a leadást megelőzően feltölteni a dolgozatot

                   Konzultációs lap

                   Szerzői nyilatkozat

                   Vizsganyilatkozat

                   E-mail az ildiko(pont)kelemen(kukac)uni-corvinus címre előre elküldve a diplomamunka magyar és angol nyelvű címével, a szerző nevével

Szakmai gyakorlat elvégzéséről az igazolás leadása, ennek hiányában nem lehet záróvizsgázni.

 

MA:           2db kötött példány

                   Moodle-ra a leadást megelőzően feltölteni a dolgozatot

                   Konzultációs lap

                   Szerzői nyilatkozat

                   Vizsganyilatkozat

                   E-mail az ildiko(pont)kelemen(kukac)uni-corvinus címre előre elküldve a diplomamunka magyar és angol nyelvű címével, a szerző nevével

 

Késedelmes leadá: írásos engedély alapján a napi fizetendő díj: 5500 Ft, maximum 7 nap késés lehetséges

A Moodle-n kapják meg a bírálatokat a vizsga előtt 1 héttel.

Leadási határidő:  2018. május 2-a szerda 12:00


Letölthető dokumentumok:

Diplomamunka formai és tartalmi követelmények (BA képzés)

Diplomamunka formai és tartalmi követelmények (MA képzés)

Jelentkezés szakdolgozatra

Szakszemináriumi konzultációs lap

Declaration

Közzétételi nyilatkozat

Szerzői nyilatkozat

Vizsganyilatkozat

Az Intézetben korábban készített szakdolgozatok listája

E-mail az ildiko(pont)kelemen(kukac)uni-corvinus címre előre elküldve a diplomamunka magyar és angol nyelvű címével, a szerző nevével!

 

 

Konzulensek és szakdolgozati témajavaslatok

Balázs Zoltán: magyar és egyetemes politikai eszmetörténet, társadalmi hatalom és bizalom viszonyai, hatalmi ágak, politika az irodalomban

Dúró József: euroszkepticizmus; politikai radikalizmus, radikális/alternatív pártok; radikális jobboldal; visegrádi országok politikai rendszere

Gallai Sándor: kelet-európai politikai rendszerek, magyar politikai rendszer, kormányzás és közpolitika

Ilonszki Gabriella: parlamenti elit és poszt-karrier utak; nómenklatúra az új elitben; miniszterek a kormányzati döntéshozatalban

Körösényi András: demokráciaelméletek; képviseleti kormányzás; hatalommegosztás, minősített többségi döntéshozatal és hatékony működés; politikai vezetés, politikusi mozgástér és felelősség

Kurtán Sándor: érdekegyeztetés, szociális párbeszéd, neokorporatizmus az EU-ban; osztrák, német és svájci politikai rendszer; titkosszolgálatok helye a politikai rendszerben

Lánczi András: politikai filozófia; politikai tudás; demokráciaelméletek; hatalomelméletek; politikai ideológiák

Róna Dániel: politikai viselkedés, hazai és nemzetközi radikális jobboldal, szélsőjobboldal kutatása; szavazói magatartás; közvélemény-kutatás; törésvonalak; választási rendszerek, média- és napirendelemzések; kampányelemzések; pártok és pártrendszerek

Török Gábor: magyar politikatörténet 1990 után; a magyar politikai rendszer; média és politikai napirend

Ványi Éva: XX. századi egyetemes és magyar politikatörténet, kormányzati döntéshozatal, pártkormányzás-párt és kormány kapcsolatrendszer a demokratikus rendszerekben, politika és közigazgatás, politikai elit a rendszerváltás előtt és után

Várnagy Réka: nők a politikában, a parlament működése és szerepe a magyar politikában, helyi politika

PhD-hallgatók által javasolt témák:

Bene Márton: politikai kommunikáció, online politikai kommunikáció, internet és politika, hálózatelemzés

Galambos László: szakértői kormányok Európában, politikai szociológia (elitek, kormányzati elit), olasz politikai rendszer

Metz Rudolf: mozgalomkutatás, vezetéskutatás, pártok és pártrendszerek (pártok/parlamentek hanyatlása), elnökösödés, politika- és demokráciaelméletek, konstruktivista (diszkurzív) megközelítések közpolitikai és reálpolitikai témákban

Nábelek Fruzsina: kampányok, politikai marketing, politikai kommunikáció, perszonalizáció

Patkós Veronika: választói viselkedés, szavazási magatartás, választási rendszerek, viselkedési gazdaságtan, kísérleti gazdaságtan, kísérleti politológia, politikai pszichológia, közgazdaságtani megközelítések: a politika gazdasági analógiái, public choice, játékelméleti megközelítések, kormányzati gazdaságtan, populizmus, olasz politika

Szűcs-Zágoni Bella: amerikai politika, érdekegyeztetési intézményrendszer, szociális partnerek (Magyarország), közpolitikai folyamatok leírása, napirendkutatás , politika a művészetekben

Ugrósdy Márton: teljesítménymendzsment megjelenése a magyar közigazgatási rendszerben, közpénzek felelős felhasználásának kérdése, a teljesítménymérés importálása (policy transfer), adatalapú döntés-előkészítés

 

 

Utolsó frissítés: 2018.10.10.