Információs Erőforrás Menedzsment Kutatóközpont


Aktualitások:

  • 12/16: Sharing economy 20 évvel a Zimmer frei után címmel ezúttal a Controlling Portálon szólaltunk meg [bővebben]
  • 11/16: A sharing economy üzleti modellje - Móricz Péter előadása a Digitális Jólét Program konferenciáján [bővebben]
  • 09/16: Szeptembertől Dr. Marciniak Róbert is kutatóközpontunkat erősíti [bővebben]
  • 07/16: Nemzetközi első díjas Returpack esettanulmányunk az Emerald Emerging Markets Case Studies hasábjain [bővebben]
  • 06/16: A crowdsourcing legnagyobb hazai szakértőivel tartottunk workshopot a Brain Bar Budapest keretében [bővebben]


Dr. Drótos György, kutatóközpont-vezető

Az Információs Erőforrás Menedzsment Kutatóközpont, Dr. Drótos György tanszékvezető egyetemi docens vezetésével, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi karának Vezetéstudományi Intézetében működő tudományos műhelye.

Kutatási projektjeink három fő terület köré csoportosulnak.

  • Az „információrendszerek a szervezetben” tématerületen belül kutatjuk az informatikával kapcsolatos vezetői felfogásokat, az ezek következményeként előálló információs erőforrás menedzsment gyakorlatot, beleértve a hallgatólagos vagy nem szándékolt szervezeti hatásokat is.
  • A folyamatmenedzsment kutatásával külön területként foglalkozunk, a vezetés-szervezési és az IT támogatásával kapcsolatos kérdéseit ötvözve, továbbá kiemelten vizsgálva a szolgáltatóközponti működés sajátosságait.
  • Harmadik kutatási területünk az internetre épülő hálózatos szervezetek és üzleti modellek, kutatjuk ezek stratégiai és vezetési kihívásait az újító és a hagyományos szereplők szemszögéből egyaránt.

Mindhárom területen törekszünk a szakirodalomban újszerűnek számító, és a gyakorlatban is aktuális IT témakörök vezetés-szervezési kérdéseit (például big data, robotic process automation, access economy) az elsők között kutatni hazánkban.


Kutatóink, elérhetőségeink | Kutatási témáink, projektjeink | Kiemelt publikációink, letöltések