Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

A KÖZIGAZGATÁSI SZAKEMBERKÉPZÉS TÖRTÉNETE

A hazai közigazgatási szakemberképzés és a jegyzőképzés története mintegy évszázados múltra tekint vissza. Részben a jogtudományi karokhoz, részben pedig a közgazdaságtudományi karhoz kapcsolódott.

Magyarországon a XVIII. században kezdődött meg a politico-camerális tudományok oktatása, mégpedig a jogászképzésben. A XIX. századi egyetemi reformok pedig rendszeresítették a bifurkációt, majd az állam- és a jogtudományi doktorátust. A XX. század első felében a képzés egy rövid időre intézményesen is különvált. 1934-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közigazgatási Osztályán végzettek ugyan közgazdaságtudományi oklevelet kaptak, de ez a diploma jogosított államigazgatási munkakörök ellátására is. A század közepétől a Műegyetem keretéből kikerült a közgazdasági és a közigazgatási képzés. Az előbbi önálló egyetemet kapott, míg az utóbbi megszűnt és az egy intézményben (jogi karok) egységesült állam- és jogtudományi képzésbe olvadt be. Az Államigazgatási Kar közvetlen jogelődje az 1901: XX. tc.-kel relevált jegyzőképzés. A XX. század közepétől az egységes jogászképzés vált általánossá, a közigazgatási képzés a Közgazdasági Egyetemről a Jogi karra került, a jegyzőképzés jogutóda pedig az 1953-ban megnyílt budapesti Tanácsakadémia lett. Az Államigazgatási Főiskola az Elnöki Tanács 1977. évi 3. sz. törvényerejű rendeletével alakult meg a felső szintű közigazgatási szakemberképzés érdekében. Azóta kiépült a főiskolai alap-, szak- és továbbképzés teljes vertikuma, és az intézményi integráció nyújtotta lehetőségekre is építve befejeződött az egyetemi szintű közigazgatási szakemberképzés tartalmi kidolgozása.

A magyar közigazgatási szakemberképzés bázisintézménye az 1977-ben alapított Államigazgatási Főiskola, amely az ezredvégi felsőoktatási reform eredményeként a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Kara lett. Ezzel megteremtődött a lehetősége az egyetemi szintű közigazgatási képzésnek. 2004. január 1-jétől egy hétkarú integrált intézmény - a Budapesti Corvinus Egyetem - Államigazgatási Karaként működött. 2006-ban a kar egyetemi karrá vált, új neve Közigazgatástudományi Kar lett.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.