Szeptember - 2017
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

DOKTORI KÉPZÉS

Az Egyetemünkön folyó oktatás legmagasabb szintjét a doktori a képzés képviseli, amely a tudományos kutatás és a felsőfokú oktatás számára készíti fel a hallgatókat. A doktori képzés két fő szakaszra tagolódik: szervezett képzés és fokozatszerzés. A szervezett képzés keretében a tudományos kutatás elméleti és módszertani ismereteit sajátítják el a doktoranduszok, valamint választott szakterületükön szereznek elmélyült szakmai ismereteket. Témavezető irányításával önálló kutatást végeznek a doktorjelöltek, s eredményeiket disszertációban foglalják össze, amelyet nyilvános ülés keretében bizottság előtt kell megvédeniük. A doktori képzés átfogó irányítását az Egyetemi Doktori Tanács látja el.

PÁLYÁZAT DOKTORI KÉPZÉSRE

Kedves leendő doktornaduszok!

A Budapesti Corvinus Egyetem pályázatot hirdet doktori képzésre.  Az egyes doktori iskolák felvételi követelményei és a pályázat benyújtásának határideje doktori iskolánként eltérő lehet, ezért kérjük az egyes doktori iskolák honlapján tájékozódjanak a pályázat feltételeiről és a határidőkről.

A szervezett doktori képzésre a felvételi eljárás alapján lehet felvételt nyerni. Az Egyetem doktori iskoláiban folyó képzésre olyan  

-magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik

  • a) legalább jó (vagy ezzel egyenértékű) minősítésű egyetemi, illetve azzal egyenértékű mester (MA vagy MSc) diplomával rendelkeznek. Az oklevél megszerzését követő három év elteltével a „jó” minősítés követelménye alól mentesség adható elegendő kutatási teljesítmény igazolása mellett;
  • b) legalább egy idegen nyelvből középfokú "C" típusú vagy annál magasabb állami (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsgával rendelkeznek;
  • c)  szakmai és tudományos felkészültségüket a DI megfelelőnek ítéli;

-külföldi állampolgárok jelentkezhetnek, akik

  • a) legalább jó (vagy ezzel egyenértékű) minősítésű egyetemi, illetve azzal azonos értékű mester (MA vagy MSc) diplomával rendelkeznek,
  • b) az iskola által előírt nyelvi ismeretekkel rendelkeznek;
  • c) szakmai és tudományos felkészültségüket a DI megfelelőnek ítéli

Doktori képzés minden év szeptemberében indul. A folyó évi képzésre való jelent­kezés, illetőleg a jelentkezéshez szükséges valamennyi dokumentum beadásának végső határidejét a doktori iskolák rögzítik és teszik közzé a saját és az OFIK honlapján.

Az előírásoknak megfelelően és határidőre jelentkezett pályázók felvételi eljáráson esnek át. A felvételi eljárást felvételi bizottság bonyolítja le. A felvételi bizottságot, a felvételi eljárás tartalmát és lebonyolításának módját a DI ügyrendje rögzíti.A felvételi bizottság rangsorolja a jelentkezőket. A felvételi rangsor nyilvános.

Az Egyetem doktori Iskolái

 

Utolsó frissítés: 2016.07.28.