Október - 2017
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Központi Tanulmányi Igazgatóság

A Központi Tanulmányi Igazgatóság feladatai a következők:

 

a NEPTUN Hallgatói Nyilvántartási rendszer révén a hallgatói adatok teljes körű nyilvántartásának a koordinálása és felügyelete. A NEPTUN rendszer a hallgatókat a felvételtől a diploma megszerzéséig követi nyomon. Az egyetem nappali tagozatos hallgatóinak központi nyilvántartása 1995 óta történik a NEPTUN rendszerben. A többi képzés hallgatói fokozatosan kerültek központi nyilvántartásba.

A hallgatók napi tanulmányi ügyeit a karok, illetve a tanszékek intézik, továbbá ők rögzítik az adatokat a NEPTUN rendszerben. A hallgatók tanulmányi ügyeikkel első sorban a kari tanulmányi előadókhoz, illetve a tanszékekhez fordulhatnak. A Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda egyetemi szinten koordinálja a NEPTUN rendszer működését és fejlesztését, segíti a dékáni hivatalok és a tanszékek NEPTUN rendszerhez kapcsolódó munkáját.

A Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda feladata a mindenkori törvényi előírások szerinti statisztikai adatszolgáltatás a NEPTUN rendszer alapján.

A Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda intézi a hallgatói juttatások (különféle ösztöndíjak, könyvtámogatás, utazási támogatás, diákhitel) kifizetésével kapcsolatos ügyeket. A hallgatói juttatások ügyében együttműködik a Diákjóléti Bizottsággal és a Hallgatói Önkormányzattal.

A hallgatók ösztöndíjakkal kapcsolatos kéréseikkel, kérdéseikkel fordulhatnak az Irodához elektronikusan:
neptun(kukac)uni-corvinus(pont)hu

 

Az Igazgatóság munkatársai:

 


eva.schlemmer(kukac)uni-corvinus(pont)hu

 

Az Igazgatóság részletes feladatai:

 

Igazgatási, koordinációs feladatok:

 

  • FIR alapú statisztikai adatszolgáltatás készítésének koordinálása, jelentések összeállítása,
  • a Köztársasági Ösztöndíj pályázat kiírásának az előkészítése, a rangsorolt karipályázatok összegyűjtése, továbbítása az oktatásért felelős minisztériumnak,
  • rangsorok készítése az átsoroláshoz,
  • kapcsolattartás az Oktatási Hivatallal,
  • kapcsolattartás az oktatásért felelős minisztériummal,
  • kapcsolattartás a Diákhitel Központtal, a diákhitelt igénylő hallgatók hiteljogosultságának a havi ellenőrzése,
  • oktatók, kutatók, tanárok FIR jelentéshez szükséges, munkaügytől érkező, adatainak importálása a NEPTUN-ba és feladása a felsőoktatási információs rendszer felé,
  • hallgatói FIR adatszolgáltatás irányítása, az esetleges hiánypótlás vagy hibajavítás koordinációja, ennek keretében együttműködés a Karokkal, az adatmódosítást elsősorban a Karok végzik,
  • felsőoktatási felvételi eljárás szakmai irányítása és koordinálása a Karokkal együttműködésben (FFT szerkesztés, kapacitásszámítás, felvételi pontszámítás, vonalhúzás),
  • oktatásadminisztráció szakmai irányítás és koordinálása a Karokkal együttműködésben
  • elektronikus diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés koordinálása, központi szintű feladatok ellátása, adatok ellenőrzése és továbbítása a FIR-be

 

 

Informatikai feladatok:

 

  • a NEPTUN tartalmi rendszergazdai feladatainak az ellátása;
  • az új verziók tesztelése;
  • a verzióváltás logikai menedzselése;
  • kapcsolattartás a karokkal;
  • kapcsolattartás a fejlesztőkkel;
  • tanácsadás, tanfolyamok, oktatási anyagok készítése;
  • napi felhasználói problémák megoldása;
  • a tanulmányi munkát segítő lekérdezések készítése, terítése a karokra;
  • tantárgyfelvétel és vizsgajelentkezések időpontjainak koordinálása a karokkal és az ISZK-val;
  • a tantárgyi követelmények, mintatantervek NEPTUN-ba történő felvitelének koordinálása a karok segítségével;
  • az oktatók, kutatók, tanárok kurzushoz rendelésének koordinálása a karok segítségével a terhelések elemzéséhez, a hallgatói véleményezés és a szabad tanárválasztás biztosításához;
  • NEPTUN adattisztítás szakmai irányítása és koordinálása a Karokkal együttműködésben, az adatok és a NEPTUN jobb használhatósága érdekében, kompatibilitás javítása más rendszerekkel;
  • a www.felvi.hu honlap intézményadminisztrátori feladatainak ellátása (új felhasználók rögzítése, jogosultságok kiosztása) tartalmi rendszergazdai feladatok ellátása, a felvett jelentkezők adatainak bekonvertálása a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerbe;
  • Poszeidon iratkezelési rendszerrel kapcsolatos technikai és informatikai jellegű feladatok ellátása

 

 

Pénzügyi jellegű feladatok

 

  • ösztöndíj számfejtés az Egyetem hallgatói részére;
  • gyűjtőszámla egyenleg napi beolvasása, hallgatói reklamációk kezelése;
  • kapcsolattartás a Bursa Hungarica ösztöndíjak miatt az OKMT-vel, a hallgatók jogosultságának ellenőrzése, az ösztöndíjak kifizetése

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2017.04.10.